Marshall

Blog

9. klasse klar til prøve - 2020

Emner til prøven i engelsk, hvad skal man vælge i sin planlægning af skoleåret?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Jeg har haft fornøjelsen af at være med til en masse mundtlig engelskprøver sidste skoleår.  Egen 9. klasse, en prøve som kommunal censor, to prøver som beskikket censor.

Marshall

Lærer - engelskvejleder Seminarieskolen Lærer fra Aalborg Seminarium 1997 Linjefag, engelsk og historie Ekstra linjefag, biologi 2009 PD i engelskvejledning 2010

Prøverne sidste skoleår føles som meget længe siden her i august.

Jeg sidder og planlægger det sidste, inden det går løs på tirsdag med eleverne.

Hvad kan jeg bruge den erfaring til?  Skal jeg ændre min egen plan? Hvad inspirerer?

Der kommer lige en liste af emner, som blev snakket igennem i juni 2019 på de skoler hvor jeg var til stede:

Racism, Teen World, Teen Issues, Gender Roles, Sport,  Civil Rights, Minorities, Equal Rights, Amish, Apartheid, The American Dream, School Shootings, Gun Violence, Hooliganism, The Online Generation, Travel and Culture.

Alle lærerne inklusiv mig selv har haft overvejelser om, hvad der er godt samtalestof, på baggrund af de tilgængelige tekster.

Samtalerne med lærerne cirkler da også omkring hvordan man laver et godt oplæg og starter samtalen. Mit indtryk er helt klart at emner, som eleverne kan forholde sig, til er nemmest at tale ud fra. Det der er tæt på dem selv som unge mennesker.

Teksterne er naturligvis vigtige som rammer, men det overrasker mig, hvor ofte eleverne starter med at nævne pensum, for derefter at perspektivere og forklare deres egne holdninger til teksternes emne. Det er ret flot. Elevernes evne til at gøre dette er naturligvis kernen af vurderingen og karakterfastsættelsen.

Kultur- og samfundsforhold er naturligvis et ret vigtigt perspektiveringsområde. Det er for mig at se stadig et område i vurderingskriterierne, som skiller fårene fra bukkene. Pensumteksternes indhold og budskab skal forstås af eleven, for at kunne samtale om det. Hvis man ikke forstår 2. Amendment i forbindelse med våben i USA eller Rumspringa omkring Amishfolket, så bliver pensum ubrugeligt for eleven.

Jeg vil revidere mine emner, så de bliver mere relevante og tættere på elevernes verden.

Teen Issues er klart et emne til næste år. Fokus her er uddannelse, opvækst, graviditet, skole og karakterer.

Det er Civil Rights også, sidste år lavede jeg en kobling til Apartheid, men vil nok vælge at fokusere på USA og borgerrettigheder der.

Gender Roles bliver nok et emne, som jeg nystarter, da jeg oplevede en del god snak og reflektioner om elevernes liv i relation til andre engelsktalende lande. Det var tæt på 9. klasses verden, men også behageligt konkret.  Kultur- og samfundsforhold kom meget naturligt ind i samtalen, da perspektiveringerne til andre lande er meget konkrete.

Social Media World bliver det fjerde emne, som jeg også starter op på baggrund af relevansen for eleverne.

Jeg har skiftet ud i mine emner i årsplan. Nogle emner virkede, men andre var fjerne for eleverne. Det giver lidt arbejde med at finde tekster, men det holder engelsklæreren aktiv og nysgerrig.