Marshall

Blog

And now for something completely different...

Det er ikke Monty Phyton, der flyver videre i deres cirkus, men derimod de Nye Fælles Mål, jeg vil komme med en analyse af.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Her midt i eksamensretteopgaverne har man brug for at tænke på noget andet. Hvad er mere naturligt end de nye fælles mål for engelsk.

Marshall

Lærer - engelskvejleder Seminarieskolen Lærer fra Aalborg Seminarium 1997 Linjefag, engelsk og historie Ekstra linjefag, biologi 2009 PD i engelskvejledning 2010

Kort fortalt er der ikke meget overraskende i målene. De grundlæggende begreber er stadig de samme. Det er tidspunktet og rækkefølgen, der er tilpasset, til den nye skoleverden.

Indskolingen skal bruge ord til at føre simple samtaler og skrive lidt.

Mellemtrinnet skal kunne føre korte samtaler og skrive korte tekster.

Udskolingen skal føre længere argumenterende samtaler, skrive længere tekster.

Læsning er en integreret del af beskrivelsen af undervisningsforløbene. Jeg forudser en ret stor opgave med at finde og fremskaffe de materialer der kan give meningsfulde forløb. Det er naturligt nok ikke, bogsæt på engelsk, mange CFU afdelinger har meget af og skolerne har få ressourcer. Selvom man har iPads og andre devices mange steder, så kommer de gode skønlitterære historier ikke helt af sig selv.

Noget der er ret interessant er, at der nu står en masse mål om kultur og samfundsforhold, samt kulturmøder for eleverne. Yderligere er der ikke nævnt meget om de traditionelle engelsksprogede lande som Storbritannien, Irland, USA og Canada.

Det åbner op for et brug af engelsk, som et kommunikations- og forståelsessprog med de mange lande der har engelsk som et officielt sprog. Eller de lande, der som Danmark, underviser meget i engelsk.

Der er 58 lande der har engelsk, som officielt sprog. I den forbindelse er det interessant at bemærke, at der ikke er noget lovbundet officielt nationalsprog i Storbritannien og USA. Engelsk er bare det man snakker, pr tradition.

Omkring de mange kulturmøder, eleverne skal udsættes for, så er det interessant, hvordan det løber af stablen.

Der er ingen tvivl om, at det er en god ide at gøre sproget levende ved at bruge det i virkeligheden. Jeg tænker, det er en opgave man, som sproglærere skal arbejde sammen om, når man nu går hjem klokken 16.00. Det er ikke bare noget man gør.

Jeg mener at de nye fælles mål ikke er specielt overraskende. Det er en helstøbt progression af mål og delmål fra indskolingen til udskolingen.

Det er min vurdering at man allerede nu kan planlægge at skifte samtlige bogsystemer ud.

Indskolingen skal lære på sin helt egen måde, nok mest uden nogen bøger, men med meget musik, video og leg, mellemtrinnet skal til at lave meget af det de gjorde i overbygningen tidligere. Udskolingen skal til at være mere teksttungt end i dag og bevæge sig ind i det gymnasiale område. Det hele skal krydres med kulturmøder. Det bliver interessant.

Vi er som engelsklærere på vej op mod toppen af bakken, men vi kan ikke se på den anden side endnu. Hvordan landet ligger er kun fornemmelser lige nu.