Marshall

Blog

Online ordbøger og datid af verbet fall

Skiftende digitale ordbøger bliver en udfordring i engelskundervisningen.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Jeg har lige undervist i engelsk i 9. klasse.

Marshall

Lærer - engelskvejleder Seminarieskolen Lærer fra Aalborg Seminarium 1997 Linjefag, engelsk og historie Ekstra linjefag, biologi 2009 PD i engelskvejledning 2010

Vi to udgangspunkt i den skriftlige prøve i engelsk fra december 2015.

Vi øvede lytteøvelsen, læseøvelsen og kom så til sprog- og sprogbrugsdelen. Selvom den kun tæller 15%, i vurderingen, har den nogle byggeklodser til engelsk som helhed.

Hvad der datidsendelsen af fall og cling? I simple past tense, som opgaven angiver.

Det er de to første ord man skal bøje og naturligvis uregelmæssige.

De to onlineordbøger, jeg er bekendt med er Clios, Ordbogen.com og Gyldendals Røde Ordbøger.

Vi har på min skole brugt Ordbogen.com indtil for nyligt. Der er købt et fælleskommunalt abonnement til Gyldendal, så vi er skiftet.

Begge ordbogsportaler tilbyder flere forskellige ordbøger, man kan til- og fravælge. Det er relevant nok.

Omkring opslaget.

  • I Ordbogen.com kommer der et opslag med først fall, som substantiv og dernæst fall som verbum. Ved siden af fall, som verbum er det bøjet ligesom i en klassisk ordbog, <-s, fell, -en, -ing>

Der er en masse konteksteksempler. Disse passer godt til oversættelser og skriftligt arbejde.

Opslaget kræver specifik træning i at kunne afkode bøjningsformerne. Hvad er simple past tense?

  • I Gyldendals Røde Ordbog kommer der også en masse konteksteksempler med angivelse af ordklasserne. Her er bøjningerne gemt i en knap til højre for ordet. Der er en fin skematisk opstilling af den uregelmæssige bøjning af ordet.

Den skematiske opstilling bruger latiske og danske betegnelser. På intet tidspunkt kan elever finde simple past tense. Det hedder præteritum/datid. Det er ikke forkert, men kan nok forvirre en 9. klasses elev.

Min pointe, med dette indlæg, er at det faktisk kræver en del målrettet træning af eleverne for at kunne navigere i online ordbøger og kunne anvende de store mængder information der er tilgængelig for dem i de gængse ordbøger.

At datid hedder noget forskelligt og er opstillet forskelligt i forskellige brugerflader, gør det ikke nemmere for eleverne.

Dertil kommer løbende forandringer, som ændrer brugerfladerne. Det er altsammen noget der kræver indsigt af læreren for at kunne løfte elevernes niveau i engelsk.

Det er også min oplevelse, at sprog- og sprogbrugsdelen i den skriftlige prøve giver eleverne en del fejl, selv dygtige elever, der næsten er fejlfri i resten, laver fejl i opgaven med bøjningsformer og resten af sprog- og sprogbrugsopgaven.

Fall bliver til fell og cling til clung i øvrigt.