Blog

Fremtiden i Free Writing?

Skriftlig engslek engelsk og AI

Engelsk er et verdenssprog. Der er en del onlineressourcer til at rette og forbedre det eleverne skriver. Min vurdering er at vi praktisk ikke kan opdage brugen af disse ulovlige hjælpemidler. Kan vi designe skriftlig fremstilling i engelsk til at mindske betydningen af hjælpemidler?

Publiceret Senest opdateret

Eleverne er til terminsprøve i skriftlig engelsk.

Marshall

Lærer - engelskvejleder. Sønderholm Skole i Aalborg Kommune. Lærer fra Aalborg Seminarium 1997. Linjefag, engelsk og historie, ekstra linjefag, biologi 2009. PD i engelskvejledning 2010

Hvad snakker de om at bruge af hjælpemidler og hvad bruger de i hverdagen, på trods af opfordringer om det modsatte?

Grammarly er en online skriveassistent. Den retter stavefejl, sætningskonstruktion og formuleringer. Den er drevet at kunstig intelligens og ret effektiv til at forbedre og udvikle teksten. Den er gratis i en simpel version og har en mere avanceret betalingsversion. Den kan integreres i Docs eller Word. Svær at identificere som hjælpemiddel.

Google Oversæt er efterhånden en klassiker. Det er en mere klassisk maskinoversættelse med de fejl og mangler det repræsenterer.

Google Docs har en stave- og grammatikkontrol, som er markant bedre end tidligere. Den er indarbejdet i Google Docs, som jeg forstår at størsteparten af danske skoler bruger i undervisningen og dermed også prøverne. Det er nok lidt svært at skære den væk.

ChatGPT - Det er en ny spiller på banen, der kan skrive ret velformuleret og komplekst på baggrund af AI eller kunstig intelligens. Det er nok en smule avanceret til folkeskolebrug, som det er nu, men det kan vel også læres af AI.

Det giver på mange mening at eleverne ikke skal prøves i at søge en tekst frem på internettet om World Trade Center og copy/paste den ind i deres skriftlige fremstilling.

Ligeledes giver det ikke mening at eleverne kun skriver om fakta, som internettet svømmer over med. Prøven skal afspejle noget mere i elevens skriftlige arbejde. Fælles Mål holder stadigt vand i min optik.

Fælles Mål for faget engelsk med hensyn til skriftlig engelsk:

Eleven kan forstå og skrive længere, sammenhængende tekster med forskellige formål på engelsk.

Derunder er der delmål, eksempelvis Internationale kulturmøder, international kommunikation

Lærerens rolle:

Skal læreren eller censor bruge en mere eller mindre selvkomponeret pakke af værktøjer til at måske kunne afsløre snyd? Hvor meget tid skal man bruge på at lege Sherlock?

Der findes værktøjer til Google Docs, som kan analysere elevernes tekst og sprogbrug. Der er værktøj til at analyser skriveprocessen. Har eleven skrevet 350 ord på 2 sekunder eller hvad?

Skolerne printer stadigvæk de skriftlige fremstillinger ud og sender dem til censorerne. Opgaver på papir er helt umulige at kontrollere for snyd fra digitale kilder.

Hvad skal vi i fremtiden i skriftlig engelsk?

Skrive i hånden?

Lave opgaver hvor ChatGPT og Grammarly ikke betyder noget for bedømmelsen?

Hvordan gør vi det?