Marshall

Blog

Skolekom er død, er Aula svaret?

Skolekom som platform for samarbejde mellem lærere og institutioner lukker pr. 31/12 2019. Hvad har fordelene været ved det?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Skolekom lukker.

Marshall

Lærer - engelskvejleder Seminarieskolen Lærer fra Aalborg Seminarium 1997 Linjefag, engelsk og historie Ekstra linjefag, biologi 2009 PD i engelskvejledning 2010

Hvad er det frygtelige i det? Det er vel bare udvikling.

Jeg har nogle bekymringer, som måske står til skamme, men der er ikke meget viden blandt brugerne, om hvad der kommer i stedet for.

1. Jeg bruger Skolekom, som min officielle mail, når jeg skriver til andre skoler, institutioner og andet skolerelateret. Jeg finder det upassende at bruge min private mail til det. Min skole har også en Google Suite mail, som er en kombination af mit UNI-login og en ubehjælpsom forkortelse af min skoles navn. Det ligner mere en obskur hacker-robot mail end en folkeskolelærers mail. Hvad er mest tydelig kommunikation, @seminarieskolen.dk eller @semisk.dk?

Jeg savner information om tydeligheden fremover.

2. GDPR

Når jeg kommunikerer med lærere internt på min skole, så bruger vi intra og snart Aula. Er der en funktion til sikkert og troværdigt at dele prøvemateriale og planlægge med lærere på andre skoler? Når man skriver en mail i Google Suite skulle den være sikker i det samme system, men hvad sker der når den skrives ud af systemet?

Det er derfor at en skoleudtalelse til Socialforvaltningen, sendes til mig via skolens sekretær, som jeg skriver på min PC og sender til sekretæren i Intra, som så kan sende den til Socialforvaltningen. Sekretæren kan sende i et sikkert lukket system, som lærerne ikke har.

Jeg er beskikket censor for UVM i engelsk, og kommunikerer med andre lærere og ministeriet.

Hvad er planen for at sikre kommunikation også over kommunegrænserne?

3. Faglige konferencer og fællesskaber

Her har Skolekom vist sin berettigelse.

Hvad er planen for at kunne dele erfaring og materiale i de enkelte fag, sådan som det har været muligt indtil nu i Skolekom? Digitaliseringen gør det jo muligt at undgå at opfinde den dybe tallerken flere gange. 

Jeg er klar over at Skolekom nok er et gammelt system, men hvad er erstatningen? Er det Min Uddannelse eller andre forlagsstyrede platforme?

Det har en enorm stor værdi, at man kan have lukkede konferencer, som censor eller andre samarbejdsrelationer på tværs af skoler og geografiske skel.

Det har enorm værdi at man kan dele sin viden med andre professionelle undervisere ud over ens egen skole.

Det bliver interessant, hvad erstatningen bliver. Indtil videre er jeg meget bekymret for tydeligheden og sikkerheden i kommunikationen ud over den enkelte skole/kommune. Er der fokus på det faglige samarbejde i den kommende løsning, hvis der findes en kommende løsning?