Marshall

Blog

Erfaringerne fra prøven i skriftlig engelsk, maj 17

Hvad har jeg lært af at rette 176 prøver fra sommerens afgangsprøve?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Der har i forbindelse med skriftlig engelsk for maj 17 været en del elevbesvarelser af den frie skriftlige fremstilling, som man mere eller mindre åbenlyst har kunne mistænke for snyd, efter de gældende regler.

Marshall

Lærer - engelskvejleder Seminarieskolen Lærer fra Aalborg Seminarium 1997 Linjefag, engelsk og historie Ekstra linjefag, biologi 2009 PD i engelskvejledning 2010

Jeg rettede elevbesvarelser fra 11 skoler. 176 besvarelser i alt. På flere af mine skoler havde eleverne så tydeligt brugt internettet til alt muligt andet end ordopslag, at de fik dispensation fra Undervisningsministeriet.

Skolerne ligger spredt over hele landet.

Den seneste opgørelser, fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet(STUK), er at der er 105 skoler, hvor der har været uregelmæssigheder i forbindelse med FP9 i Skriftlig Engelsk.

Der er naturligvis flere ting man kunne kritisere i den forbindelse, men jeg vil prøve at se på erfaringerne fra den seneste prøve og hvilke krav det stiller til eleverne.

Det er vigtig, som lærer at være skarp på reglerne. Det hjælper både en selv og eleverne. Jeg er meget i tvivl om, hvorvidt de mange eksempler på snyd, afspejler elevernes virkelige internetbrug til plagiering eller om det er et sammenfald af uheldige omstændigheder.

Årets opgave.

Eleverne skulle i år skrive ud fra oplægget: ”What a Character!”

Eleverne skulle beskrive, hvorfor de holdt af en bestemt fiktiv karakter fra TV-serier, film eller bøger.

Hvilke krav stiller sådan en opgave til eleverne?

Eleverne skal kunne give udtryk for holdninger og følelser til noget de har oplevet.

Eleverne har på tværs af landet haft en temmelig ens interesse i særligt TV-serier og hovedpersonerne derfra.

Pigerne var centreret omkring ”15 Reasons Why”. Hvor karakteren Clay Jensen, og Hannah Baker afdækker årsagerne til Hannah Bakers selvmord.

Drengene var meget glade for TV-serien ”Prison Break”, hvor karakteren Michael Scofield er sej, klog og handlekraftig.

Dertil havde eleverne mange andre eksempler på litteratur, film og TV-serier, som har gjort indtryk på nutidens unge.

Eleverne skal skrive personlige beskrivelser. De skal præsentere, forklare, argumentere og uddybe deres tanker og følelser.

Erfaringer fra prøven?

Spektrum i besvarelserne bredte sig fra sublime personlige kærlighedserklæringer til Harry Potter, til direkte copy/paste besvarelser taget fra en skuespillers fanside, med indsatte billeder og links.

Størsteparten af eleverne lavede gode besvarelser og fulgte prøveoplægget. De bedste beskrev virkeligt godt deres fascination af en karakter i bog, film eller TV.

Eleverne skal huske at læse prøveoplægget. En del beskrev skuespilleren og ikke karakteren.

Jeg vil gerne advare eleverne mod at indsætte billeder i deres besvarelser, selv om det måske bliver tilladt. Der er ikke meget sprogkvalitet i at finde et billede af Hannah Baker. Der er derimod mere kvalitet at beskrive Hannah, som et menneske. Der er også mere kvalitet i at beskrive, hvorfor man ikke skal mobbe andre.

Når man skal beskrive noget, så er mange usikre elever tilbøjelige til at bruge meget fakta, såsom skuespillerens fødselsdag, familieforhold, antal priser og meget andet. Det er et skidt udgangspunkt for en personlig besvarelse. Hvis fakta skal ind i teksten, skal det kommenteres og vurderes af eleven.

Træn brug af en regulær ordbog. Det kan godt være onlineordbøger!

Autooversat tekst kan sløre elevens hensigt og betydningen af det skrevne. Undgå Google Translate.

Gennem fortrolighed med ordbogen, bliver den et værktøj til forbedring.

Hvordan kan man forberede eleverne til skriftlig fremstilling?

De skal opbygge ordforråd, som angivet i læseplanen for engelsk. Se link: Læseplan for faget engelsk

I indskolingen og på mellemtrinnet skal eleverne opbygge kendskab til de 2000 mest hyppige ord på engelsk.

I tredje trin (udskoling) skal de udvide ordforrådet til de 3000 mest hyppige ord og emnerelaterede ord.

Der findes faktisk lister til dette og der er også et online-værktøj som www.lextutor.ca Der kan man få analyseret teksters sværhedsgrad.

Det er, hvordan man bringer eleverne igennem denne kerneopgave  med ordforråd, der afgør, hvor varieret elevernes engelske tale- og skriftsprog bliver.

Så er vi tilbage til autentiske tekster både i skrift, lyd og multimedia og hvordan man bruger det i undervisningen. Igennem autentiske tekster kommer eleverne også i kontakt med kultur- og samfundsforhold, hvilket også er relevant og betyder noget for kendskabet til engelsk.

Jeg tænker godt, at man kan vælge at træne de skriftlige færdigheder ved at beskrive sanseoplevelser. Det kan være en kold colas virkning på en varm sommerdag. Det kan være oplevelsen af noget uhyggeligt i TV.

Træn også holdninger hos eleverne. Hvad synes eleverne om Trump, et overgreb, behandlingen af minoriteter? Der er mange muligheder, der passer til ens undervisning, bare eleverne træner det at argumentere på skrift..

Det udvikler sproget og giver eleverne flere muligheder.

God skolestart