Theresa Schilhab

Blog

Naturoplevelser er gratis førstehjælp

Naturen kan gøre rigtig meget for os. Helt enkelt fordi vi selv er natur. En af virkningerne er, at den styrker koncentrationsevnen og dermed faglig læring. Men gælder det også, når vi tager smartteknologien med ud?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Hvad er det naturen kan?

Theresa Schilhab

Naturen kan gøre rigtig meget for os. Helt enkelt fordi vi selv er natur. I vores menneskelige navlepilleri hvor vi jubler over menneskehedens unaturligt overlegne landvindinger som måneraketter og kunstig intelligens, glemmer vi, at vi selv er natur.

Derfor kan det virke søgt, at vi skal en omvej rundt om selvhjælpskurser og didaktik for at finde tilbage til den natur, som vi hele tiden er en del af. Og det kan virke søgt, at vi endda skal have hjælp til at finde ud af, at naturen gør os godt. Og ikke mindst at den kan hjælpe børn til bedre faglig læring, fx ved at styrke opmærksomhedsprocesser. Selvom der er mange andre effekter ved naturen, der kan være værd at fremhæve (se til sidst).

Fornyet energi til skolearbejdet

Undersøgelser af sammenhængen mellem natur og opmærksomhed er stadig få og stammer fra Attention Restoration Theory forskningen (ART). Det er forskning, der bl.a. har vist en sammenhæng mellem eksponering for billeder af natur, dvs. grønne omgivelser, og stress-reduktion hos fx hospitalsindlagte.

Jo større procentdel grønt (mere natur og mindre bebyggelse) på billederne, des større virkning. Effekten er også blevet påvist hos raske mennesker og er bl.a. blevet forklaret med et skift fra såkaldt kontrolleret til stimulusbetinget opmærksomhed.

Det er den kontrollerede opmærksomhed, som vi bruger, når vi skal holde opmærksomheden om en skoleopgave, der keder os. Den vender populært sagt indad og bruges bl.a. til, at vi holder koncentrationen, selvom vi ikke kan opfatte meningen med opgaven. Den stimulusbetingede er derimod koblet til spændende, uventede og voldsomme stimuleringer i omgivelserne.

Ved synet af naturscener skifter vi fra den kontrollerede opmærksomhed, der ledsager tanker og bekymringer og som foregår såkaldt offline (uafhængigt af påvirkninger her og nu) til den type opmærksomhed, der styres af her-og-nu påvirkninger. Ved skiftet giver vi den kontrollerede opmærksomhed fred. Det er en fordel, fordi den hjælper os til at huske, løse opgaver og regulere vores adfærd med andre. Netop det som en almindelig skoledag byder på.

I skoven med teknologien

Et gyldent spørgsmål er nu, om den gavnlige påvirkning af naturen bremses af teknologibrug. Altså, om det at tage tablet eller smartphone med i det grønne forhindrer naturen i at fylde ny næring på vores udhungrede kontrollerede opmærksomhed.

Det er faktisk konklusionen på et studie, der har undersøgt, hvad det betyder for den kontrollerede opmærksomhed, at du bruger smartteknologi, mens du opholder dig i natur. Med elektronik i hånden er opholdet uden virkning.    

Hvad betyder det for læring i skolen?

Måske er det en overvejelse værd, næste gang du tager din klasse i skoven. Skal eller skal de ikke lade deres mobiler blive hjemme? Samtidig skal det bemærkes, at naturen kan andet end at påvirke vores opmærksomhed. Fx kan den stimulere til stærke sanseoplevelser, som måske bliver endnu stærkere af at blive delt med vennerne på de sociale medier. Derfor er det langt fra sikkert, at smartteknologi i natur altid er af det onde. Virkeligheden er som altid meget mere kompliceret end den lille del, forskningen har mulighed for at undersøge.

Naturlig teknik

I projektet ’Naturlig teknik’, støttet af Nordea-fonden som del af Center for Børn og Natur, undersøger jeg sammen med antropolog Gertrud Lynge Esbensen, postdoc ved DPU, Aarhus Universitet om den teknologiske udvikling kan være med til at trække naturoplevelser med sig, se http://naturligteknik.dk/

Læs mere i:

Jiang, B., Schmillen, R., & Sullivan, W. C. (2018). How to Waste a Break: Using Portable Electronic Devices Substantially Counteracts Attention Enhancement Effects of Green Spaces. Environment and Behavior, 0013916518788603.

Schilhab, T. S., Stevenson, M. P., & Bentsen, P. (2018). Contrasting screen-time and green-time: A case for using smart technology and nature to optimize learning processes. Frontiers in psychology, 9, 773.

Schilhab, T., & Lindvall, B. (2017). Naturlig læring. Aarhus Universitetsforlag.