Theresa Schilhab

Blog

Teknologi og naturoplevelser i naturfagsundervisning - til når I skal udenfor

Ifølge forskningen kan naturfagslærere få meget ud af at undervise elever i naturfag i naturen. Især hvis de samtidig bruger teknologi til at understøtte læringen. Det kan være løsningen i coronatider.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Brug af teknologi som redskab ligger lige for både ud fra ideen om, at natur- og teknikfag er beslægtet med hinanden i grundskolen i dag og ideen om, at teknologi kan hjælpe med at håndgribeliggøre undervisning, så det bliver nemmere at forstå abstrakte fænomener, og nemmere at huske læringen. Det kan man kalde ’et materielt anker’. Teknologi kan indgå som et fælles tredje, der gør det muligt at samtale om naturemner, at fastholde erfaringerne med dem, fordi teknologien rummer dem, og ikke mindst at dele dem med andre. Dertil kommer den naturvidenskabelige vægt på observationer traditionelt koblet til brug af teknologi – lup, kikkert, mikroskop, teleskop, oscilloskop, seismograf osv., der enten forlænger eller forstærker sanserne.

Theresa Schilhab

Systematisk overblik

Brug af teknologi sammen med naturoplevelser i naturfag er blevet systematisk undersøgt i en netop udgivet oversigtsartikel af Kilty & Burrows i International Journal of Mobile and Blended Learning (2020). Litteraturstudiet afdækker, hvordan naturfagslærere typisk anvender mobile enheder til brug for undervisning. Enhederne bliver især inddraget i den naturvidenskabelige arbejdsform. Ud af 45 udvalgte peer-reviewed artikler finder forskerne, at de hyppigste læringselementer, som de mobile enheder indgår i, er understøttelse af observationer og dataindsamling og vidensdeling (44%), og som ressource i forbindelse med vidensindhold (49%). For eksempel kunne apps bruges til at opsøge baggrundsviden, bruges som logbog og dataark, til indføring af observationer, og til kondensering og evaluering af data. Visse typer af applikationer kunne også benyttes til at opstille fund og bearbejdede data i tabeller, diagrammer og grafer som tilmed let kunne deles med andre elever. Understøttelse af observationer og hypotesegenerering var imidlertid mindre repræsenteret, selvom netop notetagning og brug af fotografering som hukommelseslager for observationer, ifølge forskerne, ligger lige for i naturfagsundervisning.

Science literacy og digital literacy 

På samme tid får læreren altså mulighed for både at undervise i såkaldt science literacy og digital literacy. Det sidste er bl.a. vigtigt, fordi det giver eleverne indsigt i, hvordan man på fornuftig vis kan bruge de digitale muligheder i naturen. Det er også en pointe, vi, i vores forskning i Naturlig teknik, støttet af Nordea-fonden, har fundet blandt vores naturpædagoger, naturlærere, naturvejledere og spejdere.  

Teknologi fænger

Samtidig fanger teknologien de naturuvante børn. Teknologien kan bruges til både at lukke op for naturfaget og for naturen, fordi den giver elever en fornemmelse af noget kendt. Samtidig kan den give wauw-oplevelser. Det er dog vigtigt at huske, at teknologien stadig skal tænkes didaktisk, og ikke i sig selv løser noget. Altså, læreren bliver ifølge vores informanter i projektet, nærmest endnu vigtigere, når teknologi indgår, fordi det er endnu en medspiller, der skal tænkes ind i det didaktiske forløb. 

Læs videre om og bliv inspireret til undervisning i naturen med teknologi i:

Kilty, T. J., & Burrows, A. C. (2020). Systematic Review of Outdoor Science Learning Activities with the Integration of Mobile Devices. International Journal of Mobile and Blended Learning (IJMBL), 12(2), 33-56.

Schilhab, T., Esbensen, G. L., & Nielsen, J. V. (2020). Børn og unges brug af teknologi til naturoplevelser: Statusrapport for del 1 af forskningsprojektet Naturlig Teknik. Center for børn og natur.

Naturlig teknik

I projektet Naturlig Teknik (naturligteknik.dk) har vi skabt en oversigt over apps, der lige nu bruges af og til børn og unge i forbindelse med naturoplevelser. Kig på vores hjemmeside, hvis du vil inspireres. Der er apps og aktivitetskatalog over, hvordan apps kan bruges til naturaktiviteter. Vi er desuden at finde på Instagram (naturligteknik) og Facebook, hvor vi løbende rapporterer om projekt-relevante emner, som du kan følge med i.