Theresa Schilhab

Blog

Teknologi skal give børn naturoplevelser i nyt forskningsprojekt

Børn og unge får færre kontaktflader med naturoplevelser på egen hånd. Nyt forskningsprojekt undersøger, om den teknologiske udvikling kan være med til at vende bøtten, og trække flere naturoplevelser med sig.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Børn og unge kommer i mindre grad ud i naturen. Den udvikling hænger i nogen grad sammen med den teknologiske udvikling. Spil, underholdning gennem fx YouTube, kommunikation og deling over de sociale medier er medvirkende til, at flere og flere børn sidder hjemme i fritiden. Teknologien gør det muligt at være socialt aktiv uden, at det skal foregå på legepladsen, fodboldbanen eller i skovbrynet.

Theresa Schilhab

Det betyder, at børn og unge får færre kontaktflader med naturoplevelser på egen hånd. Men måske kan den teknologiske udvikling netop være med til at vende bøtten, og trække naturoplevelser med sig?

Det er kernen i projektet ’Naturlig teknik’, støttet af Nordea-fonden som del af Center for Børn og Natur.  Jeg skal sammen med antropolog Gertrud Lynge Esbensen, postdoc ved DPU, Aarhus Universitet og en postdoc fra SDU bl.a. afkode, hvad det er, der fænger og inspirerer børn og unge, når de bruger smart teknologi og sociale medier, som f.eks. computerspil og YouTube. Det gælder både brug af teknologi i forbindelse med formel og uformel læring, fritidsinteresser, og fællesskaber i og om naturen.

Hvorfor skal børn og unge ud?

Der er mange grunde til, at det giver mening for børn og unge at investere mere tid i naturen. En af de interessante er, at naturen sandsynligvis påvirker os anderledes end fx smart teknologi. Naturen udgør fx en noget mere ubestemmelig ramme for vores adfærd end mange af de andre ’arenaer’, vi optræder i. Der er meget, der tyder på, at naturoplevelser bl.a. nedsætter vores stressniveau, fordi vi ikke, som i mange af de andre arenaer, får opfordringer af omgivelserne til at gøre bestemte ting. I naturen er der ikke, som i trafikken, deciderede regler, som vi skal overholde eller signaler, der kræver øjeblikkelige handlinger. Netop det forhold skyldes givetvis, at den danske natur med få undtagelser paradoksalt nok er forholdsvis reguleret – fx med stier og bænke – og biologisk set er rimeligt ufarlig.

Det ser derfor ud til, at ophold i en ufarlig natur gør os mere kreative. Vi får her bedre mulighed for at dyrke spontane og mere kreative tankeprocesser, som er vigtige også for det traditionelle skolearbejde.

En del af projektet går derfor også ud på at afdække, hvordan smart teknologi påvirker børns og unges naturoplevelser og ikke mindst deres tankeprocesser, når de er derude.

Vi har brug for viden

Vi har brug for din viden. Så hvis du har forslag til apps, blogs, hjemmesider eller specifik teknologi, som du mener, vi skal undersøge, hører vi meget gerne fra dig – og særlig gerne, hvis du selv har erfaringer med det, som du vil dele med os. Også hvis du bare er interesseret i at følge projektet. Vi opbygger undervejs en databank over, hvad vi finder og udsender nyhedsbreve til alle interesserede.

Skriv til naturligteknik @ gmail.com

Jeg vil desuden løbende skrive om projektet her på bloggen.

Læs mere

i artiklerne på videnskab.dk

https://videnskab.dk/teknologi-innovation/boern-har-svaert-at-oversaette-fra-skaerm-til-virkelighed

https://videnskab.dk/teknologi-innovation/hjaelp-forskerne-hvordan-faar-teknologi-flere-boern-ud-i-naturen

og i pressemeddelelsen om projektet på Center for Børn og Natur på

http://centerforboernognatur.dk/projekter/naturlig-teknik/

og fx i de videnskabelige artikler

Leong, L. Y. C., Fischer, R., & McClure, J. (2014). Are nature lovers more innovative? The relationship between connectedness with nature and cognitive styles. Journal of Environmental Psychology. 40, 57-63.

Hommel, B., & Colzato, L. S. (2017). Meditation and metacontrol. Journal of Cognitive Enhancement. 1(2), 115-121.