Folkeskolens håndværk og design-rådgiver

Blog

Aftale om mere praksisfaglighed i udskolingen skal roses. Og udfordres.

Både glæde og forundring poppede ukontrollerbart op under læsning af aftalen om "Fra folkeskole til faglært" - aftalen om mere praksisfaglighed i udskolingen.

Publiceret Senest opdateret

Folkeskolens håndværk og design-rådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Katrine Diduch er Folkeskolens håndværk og design-rådgiver. Hendes opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte hende, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: katrine.dalindiduch@gmail.com

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

FOTO: Pixabay.com

Jeg er meget begejstret for regeringens nye aftale “Fra folkeskole Til faglært”, hvori der ligger, at der skal mere praksisfaglighed ind i en, på det område, trængt udskoling. Jeg er faktisk så begejstret, at jeg har lovet mig selv, at beholde ja-hatten på..

..for en tid. For der er en del følelser involveret i læsningen af aftalen.

Glæde og forundring.

Den første følelse er glæde. En glæde ved, at de praktiske fag endelig bliver et prøve fag. På lige fod med de andre prøvefag i folkeskolen. Endelig er der en undervisningsminister, der har set manglen på nemlig dét. Endelig bliver det muligt for alle elever, at blive anerkendt for lige præcis dét de er gode til. En utrolig glæde over, at faget endelig bliver anerkendt på lige fod med andre fag.

Den næste følelse var forundring. En forundring, der stødt voksede, som jeg læste det første punkt i aftalen: Mere praksisfaglighed i skolen. Jeg er virkelig enig i overskriften. Virkelig enig i målet. Dog er der mange uskrevne og uforklarede elementer under overskriften. For hvad forventes der, at de enkelte kommuner og skoler skal mestre, i forbindelse med aftalen? Jeg kan ikke læse det direkte af aftalen.

Erhvervsskolers tydelighed

Det er en fin idé at erhvervsskoler skal mere på banen i udskolingen i folkeskolen. Det giver rigtig god mening. Langt mere erhvervsskole-synlighed i folkeskolen vil gavne. Især vil erhvervskole-eleverne være gode rollemodeller. Specielt hvis de bliver kontinuerligt synlige i folkeskolen. Dog savner jeg en overordnet plan. Jeg er fuldt bevidst om, at der i foråret er prøveforløb mellem enkelte folke -og erhvevs skoler, der skal udarbejde eksemplariske forløb til netop det. Men jeg læser heller ikke det tydeligt i aftalen, at det er på vej.

Obligatoriske valgfag kan skabe store udfordringer

Hvad angår de obligatoriske praktiske valgfag, hvem skal da varetage undervisningen og derefter prøverne? Jeg har en stærk formodning om, at mange undervisere har behov for et lille ekstra kursus i undervisning i praktiske fag i udskolingen. Der er valgfag nu, jovist, som der mange steder undervises kompetent i. Men dét på mindre valghold.

Som jeg læser aftalen, skal alle nu have håndværk og design. Det kan skabe lokale-udfordringer.

Jeg savner en klar (økonomisk) plan for, hvordan skolerne skal rumme det ekstra antal elever i, for manges vedkommende, allerede udpinte lokaler, der slet ikke lever op til kravene for faget håndværk og design.

Plan savnes

Faktisk savner jeg en klar samlet plan for alle ovenstående udfordrende punkter. Andre vil se andre udfordringer. F.eks. den, at ikke alle elever har evner i de praktiske fag: https://www.folkeskolen.dk/646830/praksisblinde-elever-er-kommet-for-at-blive

Kommer der en plan?

Jahatten på sned

På trods af ovenstående tanker, er jeg stadig meget positiv, som Wisti Pedersen også udtrykker i artiklen her. Vi skal være glade for den opbakning vores fag har. Og gøre alt hvad vi kan, for at hjælpe forslagene til dørs. Om det er at møde op til informationsmøde om den nye aftale. Eller igen og igen, at minde vores ledere om deres ansvar. Eller at skrive til skolecheferne og minde dem om deres ansvar. 

Uanset hvad, skal vi forvente en solid plan fra politisk hold. Og være glade for, at vores fag er i fokus lige nu og i fremtiden.