Blog

Skærmbillede fra Verdens største flygtningelejr i Bangladesh. Skabelon en del af materialet COXAR
CoSpace fra Cox Bazar

På virtuelt besøg i verdens største flygtningelejr

Et virtuelt besøg i Verdens største flygtningelejr. Med augmented reality, virtual reality, 360° billeder og autentiske optagelser tages I og jeres elever med om på den anden side af jorden og ind i en verden fjern og for mange glemt verden. Her skal I møde de mennesker, der bor under de skrøbelige tage og med farer lurende lige uden for døråbningen.

Publiceret Senest opdateret

COXAR er et nyt gratis undervisningsmateriale til samfundsfag i udskolingen. COXAR giver dig og dine elever mulighed for at besøge verdens største flygtningelejr i Cox’s Bazar i Bangladesh. Ved hjælp af augmented reality, virtual reality, 360° billeder, autentiske optagelser og interviews får I et unikt indblik i, hvordan livet er for de ca. en million mennesker, der lige nu på ubestemt tid har deres liv og hverdag under de skrøbelige tage, bygget af blik, presenning og bambus.

Innovation og entreprenørskab

COXAR tager afsæt i en autentisk situation, der udspiller sig i verdens største flygtningelejr i Bangladesh lige nu. Materialet lægger op til, at der arbejdes problembaseret med aktuelle og komplekse problemstillinger, hvor der ses et potentiale for forandring.

It, medier og læring

Danmarks it- og medievejlederforening er en faglig forening for vejledere, lærere og pædagoger i folkeskolen, der arbejder pædagogisk og didaktisk med teknologier i undervisningen.

Vi arbejder for at kvalificere det pædagogiske personales brug af og forståelse for digitale teknologiers funktioner, potentialer og konsekvenser i skolens pædagogiske praksis.

Skildringen fra flygtningelejren er unik. Både fotografer og udviklere har tilbragt lang tid i lejren for at komme helt tæt på hverdagen for de mennesker, der bor der uden udsigt til at kunne komme tilbage til Myanmar eller få et liv uden for lejren i et andet land.

I undervisningsmaterialet møder eleverne forskellige problemstillinger, der danner grundlag for det praktiske og innovative arbejde med at finde løsninger, der kan gøre en forskel ude i lejren. En af projektets partnere, Fonden for Entreprenørskab glæder sig især over at materialet tager eleverne med på råd og stiller udfordringer, der er både relevante og nærværende. “I COXAR får eleverne en stærk fornemmelse af at være i lejren. Jeg er sikker på, at det kan motivere dem til at arbejde kreativt og opfindsomt med de problemstillinger, de møder. COXAR er et meget nytænkende materiale både på form og indhold, og skildringen viser noget helt andet end et kort indslag i Nyhederne”, siger Peter Rasmussen, der har været tæt på udviklingen og fulgt producenterne tæt på rejsen.

I COXAR skal eleverne gennem kreative og innovative arbejdsprocesser lokalisere udviklingsmuligheder og problemstillinger og finde løsninger, der kan bidrage til at skabe en forandring for indbyggerne i lejrene. Løsning og produkt skal forstås bredt og kan i praksis være et redskab, et socialt arrangement, en udstilling, en prototype på en opfindelse eller noget helt femte.

Materialet COXAR er udgivet af Leg med IT, Panorama VR og Mikkel Keldorf i samarbejde med dansk Røde Kors og Fonden for Entreprenørskab.

Materialet er blevet til med støtte fra Danida og Undervisningsministeriet.

Den interaktive oplevelse

I COXAR tages der afsæt i en interaktiv oplevelse bygget op som en webapp, der opleves via telefon eller tablet. Oplevelsen startes ved at scanne en QR-kode på forsiden på hjemmesiden coxar.dk

I Webappen møder eleverne nødhjælpsarbejderen Karoline, der arbejder for Dansk Røde Kors i Bangladesh.Karoline tager eleverne med ind i lejren og viser dem nogle af de udfordringer, der er for beboerne. Materialet er bygget op omkring tre fokusområder samfund, hverdag og teenageliv.

I webappen chatter eleverne med Karoline, ser film om situationen og de kan gå på jagt efter viden i gallerier med 3D objekter, 360° billeder og besøge centrale bygninger. Eleverne kan ligeledes se billeder fra lejren og læse artikler, der skal klæde dem på til arbejdet med de udfordringer, der skal arbejdes med.Samlet set giver den interaktive oplevelse en virkelighedsnær fornemmelse af livet i lejren og viser eleverne, hvilke menneskelige konsekvenser det har at bo i en flygtningelejr. Det viser samtidig den store betydning, det har for indbyggerne, at der ydes hjælp og støtte fra verdens lande.

FNs Verdensmål

I COXAR møder eleverne udfordringer knyttet til FN’s Verdensmål. I arbejdet med de tre fokusområder beskæftiger eleverne sig med sundhed og trivsel, kvalitetsuddannelse, bæredygtig energi, mindre ulighed og klimaindsats. Materialet COXAR kan med fordel anvendes i temauger eller fagdage, der har fokus på bæredygtighed og Verdensmål.

Eleverne som producenter

I COXAR oplever eleverne flygtningelejren med augmented reality, virtual reality og 360° billeder. I arbejdet med at finde innovative løsninger kan eleverne selv vælge at designe og skabe, med brug af de samme teknologier, som de har mødt i den interaktive oplevelse.
Til arbejdet kan eleverne anvende forskellige digitale værktøjer som for eksempel CoSpaces og Thinglink. Der arbejdes her med elevernes teknologiske handleevne, når de i grupper skal designe og skabe deres løsninger.

De digitale værktøjer er et tilvalg og omfanget kan varieres efter behov. Elevernes arbejde med at skabe løsninger kan desuden tilrettelægges som et fysisk arbejde med pap, brædder og sav eller der kan inddrages 3D print, laserskærer og meget andet.

Kreativitet og samarbejde

Elevernes kreativitet sættes i spil, når eleverne skal skabe og revidere personlige forestillinger, eksperimentere og improvisere for at løse problemer og udfordringer.

Omverdensforståelsen trænes i COXAR, når eleverne skal skabe forståelse for indbyggernes levevilkår og skabe løsninger, der styrker fx sikkerhed og trivsel.