Danmarks it- og medievejlederforening

Blog

Styrket indsats for digital dannelse af børn og unge

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har haft udkast til ny bekendtgørelse om pulje til styrket indsats for digital dannelse af børn og unge i høring. I Danmarks it- og medievejlederforening hilser vi midler til arbejdet med digital dannelse velkommen, og vi har gjort os tanker om en indsats på dette område i forbindelse med høringen.

Publiceret Senest opdateret

Udkast til bekendtgørelsen findes via dette link:

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66505

En digital trafikklub og skolepatruljer for digital færdselssikkerhed kan bidrage til at skabe opmærksomhed på et vigtigt område, som med al tydelighed kalder på handling. Det er dog vores vurdering, at opgaven er for stor og kompleks til, at vi kan overlade ansvaret til børn og unge uanset omfanget af materialer og organisering. Denne opgave må varetages af digitalt dannede voksne, som leder børn og unge på vej.

It, medier og læring

Danmarks it- og medievejlederforening er en faglig forening for vejledere, lærere og pædagoger i folkeskolen, der arbejder pædagogisk og didaktisk med teknologier i undervisningen.

Vi arbejder for at kvalificere det pædagogiske personales brug af og forståelse for digitale teknologiers funktioner, potentialer og konsekvenser i skolens pædagogiske praksis.

Puljemidlerne (52,5 mio. kr. til den styrkede indsats over perioden 2022-2025) foreslås givet til et projekt, der skal udvikle undervisningsmaterialer til grundskolen. Der findes i forvejen mange materialer til dette felt udarbejdet af forlag, organisationer og råd. Puljemidlerne ville derfor kunne anvendes mere målrettet og effektivt, hvis de var udmøntet som ressourcer til aktiviteter, der skabte øget bevidsthed og kompetenceudvikling blandt skolernes pædagogiske personale, ressourcepersoner, ledelser og forældre. Vi anser et øget samarbejde og dialog blandt disse parter om, hvad ‘digital dannelse’ er, som et nødvendigt fundament for at kunne styrke indsatsen for digital dannelse af børn og unge.

Bekendtgørelsens syn på digital dannelse som ‘forudsætninger for at kunne begå sig ansvarligt, sikkert og respektfuldt på internettet’ er i Danmarks it- og medievejlederforenings forståelse ikke ambitiøst nok. Vi ser et behov for, at børn og unge, der vokser op i en gennemgribende digitaliseret verden, kan forstå og forholde sig kritisk og kompetent til digitale teknologiers indflydelse på menneskers liv, fællesskaber og samfund. Vide at teknologier og sociale medier ikke er subjektive, men er skabt af nogen med noget for øje. Vide, hvor data i Snapchat ender, når de forsvinder i appen. Forstå, at når Siri svarer, så er der andre, der har besluttet, hvilke svarmuligheder "hun" har. Et digitalt dannet menneske skal derfor ikke kun kende "færdselsreglerne" på internettet, men må også have grundlæggende viden og færdigheder i forhold til digitale teknologier.

Det i bekendtgørelsen foreslåede fokus på specifik metode og organisering i nye elevpatruljer vil kræve ressourcer for skolerne at etablere, udvikle og drive. Ressourcer, som måske kunne anvendes bedre til konkret udviklingsarbejde med digital dannelse i eksisterende samarbejdsorganer som fx elevråd, forældreråd, medarbejderteams og skolebestyrelser.

Bekendtgørelsen vil meget, men fokus på centralisering og et begrænset beløb fordelt over tre år, vil kunne medføre, at meget få midler lander i den skolepraksis, der reelt skal udvikle digital dannelse af børn og unge. En indsats, der ikke tager afsæt i udvikling af lokal praksis kan have svært ved at opnå nødvendigt meningsskabelse og ejerskab. Der er behov for udvikling af kollektiv mestring på dette felt lokalt på skolerne. Danmarks it- og medievejlederforening ser derfor hellere, at tilskud bliver givet til lokalt forankrede indsatser.