Blog

Brug historien - alle gør det

Mennesker bruger historie. Det er muligvis ikke alle der er bevidste om det, men vi bør gøre det tydeligt for vores elever, for historie brugt bevidst er et magtfuldt redskab.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Forstår man historiebevidsthed som en pendant til begrebet habitus er det uomtvisteligt – vi er påvirkede af historie på et meget personligt niveau. Vores antagelser om verden er præget af de oplevelser vi har haft, og får dermed en betydning for os i forståelsen af, hvem vi selv er; ”Min far var ufaglært ligesom hans far før ham, derfor blev jeg det også.” Eksemplet viser en tankerække, hvor fortiden bliver definerende for, hvad man oplever som sin plads i livet. I H.C. Andersens selvbiografi Mit Livs Eventyr, starter han værket med sætningen – Mit Liv er et smukt Eventyr, saa rigt og lyksaligt. Et eksempel på, at fortiden males med en særlig pensel lidt i kategorien “I gamle dage var alting bedre”. Begge eksempler viser et nærmest terapeutisk potentiale i faget – hvis vi kan blive bevidste om vores egen fortælling, kan vi også påvirke den bevidst, og på den måde genopfinde os selv.

Det er nok lige i overkanten at tillægge historielærerne en terapeutisk rolle. Men mennesker udvælger, fremhæver og tilsidesætter personer, hændelser mm, når de fortæller. Kan vi gøre eleverne bevidste om, at det er en præmis for alle, såvel dem selv, som personer i fortiden, så tror jeg virkelig vi har fat om noget, der kan give historiefaget en synlig værdi for eleverne.   

Aktiviteter der kan vise eleverne pointen:

Falihos

Falihos er en frivillig faglig forening, der arbejder på at styrke fagene historie og samfundsfag. Det gør vi ved at stille netværk og den nyeste viden til rådighed for vores medlemmer ligesom vi deltager i det politiske arbejde og blander os i debatten om fagene.

  • Læs uddrag af selvbiografier. Hvad fortæller personerne om sig selv? Hvad tror du de undlader? Undersøg eventuelt, hvad andre fortæller om dem og sammenlign.
  • Genfortæl en begivenhed som andre også har oplevet og lyt derefter til de andres genfortælling. Hvordan var der forskel på fortællingerne? Hvorfor tror du der er forskel?
  • Få dine forældre til at fortælle om deres barndom. Hvilke detaljer fremhæver de og hvad tror du de undlader? Få derefter dine bedsteforældre til at fortælle om dine forældres barndom. Er der forskel på fortællingerne? Hvordan? Og hvorfor tror du det er sådan?

Historiebrug er dog meget mere end personlig identitetsskabelse og det vil jeg give eksempler på hen over sommeren – både fordi det stadig er nyt som kompetenceområde, men også fordi begrebet giver historie aktualitet og understreger fagets demokratiserende dimension på en måde, som jeg personligt synes er vanvittig spændende. Forhåbentlig vil en enkelt eller to læse med selvom vejret skulle indbyde til grillfester og velfortjent afslapning i haven.

Mere om historiebrug:

Danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/historiebrug/