Blog

“For hvert 10. mål, så afskaffer vi 9”

Så blev det så sandelig første tirsdag i oktober. I Folketingets åbningstale varslede Statsministeren ændringer i folkeskolen. Mange mål skal afskaffes. Vi venter i spænding på fortsættelsen.

Publiceret Senest opdateret

Folkeskoleudspil kommer om en uge

Mette Frederiksen bekræftede det, som Mattias Tesfaye har omtalt i flere medier efter sommerferien: Folkeskolens indhold skal gøres mere praktisk og læreplaner skal lempes. 

Hvad det yderligere betyder for lærere i historie- og samfundsfag, ved vi endnu ikke. 

Men det lugter bestemt af, at der om en uge kan ske ret markante ændringer af vores fag og prøve. 

Som faglig forening, der repræsenterer nogle af de mindre fag i folkeskolens fagrække, som samtidig har fået status af at være prøvefag, er vi naturligvis spændte og også ret nervøse. 

Falihos

Falihos er en frivillig faglig forening, der arbejder på at styrke fagene historie og samfundsfag. Det gør vi ved at stille netværk og den nyeste viden til rådighed for vores medlemmer ligesom vi deltager i det politiske arbejde og blander os i debatten om fagene.

Hvad finder politikerne på? 

I P1 Morgen i går, nævnte formand for skolelederne, Claus Hjortdal, at man gerne så de fleste prøver i folkeskolen afskaffet. 

I KL’s oplæg “Fælles retning for folkeskolen" lægger man op til et opgør med linjefagsdækningen og minimumstimetallet. 

Er det mon det, der er i vente for vores fag? 

Kan vi og vores fag leve uden de mange mål? 

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi i Falihos synes, at fagenes mål er gode.

Fagenes centrale kompetenceområder og dertilhørende mål giver rigtig god mening ud fra et fagligt/didaktisk perspektiv og rammer fagets kerne ind. Desuden sikrer kompetenceområderne en rød tråd mellem folkeskole og ungdomsuddannelserne - lige fra FGU til STX. De samme “kerneområder” går igen. 

Det interessante bliver selvfølgelig diskussionen omkring, hvilke mål, der skal afskaffes. For hvis vi ser bort fra de vejledende mål, er det så de samfundsfaglige mål omkring privatøkonomi, EU, velfærdstat, som skal skæres fra? Eller er det kildekritik, kanonpunkter, eller historisk bevidsthed, der skal ryge? 

Statsministerens udmelding er selvfølgelig overordentlig populistisk. Det skal nok blive en vanskelig proces, når det går op for ordførerne og lærerne, hvad det her faktisk betyder. 

Som vi dog også tidligere har påpeget, så er de mål man som lærer skal nå i historie og samfundsfag omfangsrige. Der er for også for abstrakte mål, som mange elever aldrig ville kunne honorere. Taksonomien i fælles måls matrix er visse steder løbet løbsk. 

Derfor er vi som faglig forening som udgangspunkt også med på tanken om at ”slanke” fagenes mål. Det giver flere didaktiske strenge at spille på for lærerne i historie- og samfundsfag. 

For mange lærere vil det give rum, tid og plads til at gøre undervisningen spændende, gribe aktuelle problemstillinger, og udnytte de muligheder, der allerede ligger i fagene for det mere praksisnære. 

Hvad med prøven?

Prøver fylder generelt meget i folkeskolens fag. Ofte inddrages alt undervisning fra uge 8 til start maj til prøveforberedelse. Det er ærgerligt, når der nu kan foregå så meget andet spændende. 

Vi ved også fra vores medlemmer og lærerne derude, at prøven i kulturfagene opleves som voldsom, givet dets mange elementer ift. det relative lave timetal. 

I Falihos er vi ikke enige med Hjortdal i, at vi skal afskaffe prøven i kulturfagene. 

Vi ved, hvordan det går med prioriteringen af fag, der ikke er prøvefag i virkelighedens skolekontorer. Der er i forvejen en relativ lav linjefagsdækning og timetal i vores fag. 

Desuden synes vi, det er ligeså relevant, at eleverne får prøvet sig selv af i historie og samfundsfag, såvel som i skriftlig dansk. Alternativet er, at eleverne kun får lov til at prøve sig af i de erhvervsskole-relevante kernefag, hvilket vil være trist i vores øjne.

Men at gøre prøven mere praksisrettet og mindre akademisk, ja det er vi helt med på. Prøven kan godt blive mindre omfangsrig, samtidig med at man medtænker fagenes kompetenceområder og bibeholder det praktiske/musiske element, som motiverer mange elever. 

Hermed en direkte opfordring til ministeriet til at inddrage de faglige foreninger i det kommende arbejde med fagenes læreplaner og praktiske prøver.  

De faglige foreninger er nemlig garant for, at der ikke bare reduceres i mål, men at der også er et sammenhængende fag med de relevante mål tilbage, som faglærerne kan se sig i.