Blog

”Tidsrejsen” tager historien i hånden fra fortid til fremtid

Denne blog er en af de blogs, jeg gerne selv ville have skrevet. Desværre for mig kom ideen og formuleringerne først til Peter Yding Brunbech leder af Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling, derfor vil jeg, med Peters velsignelse, gengive dette uddrag, som du kan læse i sin fulde længde på videnscenterets hjemmeside. God jul og godt nytår til jer alle!

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Helt anderledes (end f.eks. Pyrus) er det med ”Tidsrejsen”, der ikke, som så mange andre julekalendere, er formet som en traditionel historietime. Her rejser hovedpersonerne frejdigt frem og tilbage i tidsspændet 1984-2014-2044, og selvom tidsrejser også er et element i andre julekalendere, bliver det hos fx Pyrus blot brugt som en art udvidet historiebog. I ”Tidsrejsen” derimod, illustrerer tidsrejserne netop den sammenhæng mellem fortid, nutid og fremtid, som er noget helt centralt i vores forståelse af historie. Hovedpersonen Sofie gør sig selv til aktiv medskaber af historien, når hun prøver at ændre den, og understreger netop herved aktivt, at både nutid og fremtid er et produkt af fortiden, og at andre hændelsesforløb og begivenheder kunne have produceret andre nutider og fremtider. Herved bliver Sofie også en meget mere overbevisende illustration af, at vi alle er et resultat af vores fortid, end når rigsarkivar Bertramsen læser højt fra gulnede dokumenter.

Tidsrejsens illustration af historiens betydning styrkes også yderligere af, at den beskæftiger sig med den umiddelbare fortid, hvor vi kan se sammenhængene illustreret. Min 8-årige datter spurgte overrasket, hvordan det kunne være, at husene i 1984 lignede dem i 2014, og lærte bare ved denne simple refleksion mere end ved at høre på mange belærende ord om, hvordan tingene gik for sig, i 1700-hvidkål. Lad så gå, at vi jo ikke alle gik rundt med Moon Boots, Walkman og Ghettoblaster hele tiden i 80’erne, som man lidt får indtryk af. Men Tidsrejsen understøtter naturligt en samtale om før og nu mellem børnene og deres forældre. Og det er en samtale, som de fleste voksne med garanti føler sig mere hjemme i, end hvis de skulle redegøre for, hvem Absalon eller Grundtvig var.

Tidsrejsen er således et dejligt afbræk med den lidt traditionelle omgang med historien, som mange julekalendere anlægger. Og selvom jeg ikke vil dømme om, hvor man er bedst underholdt, vil jeg våge den påstand, at man lærer mere om historie ved at kigge med på DR 19.30 til 20.00 end på TV2 20.00 til 20.30.

Falihos

Falihos er en frivillig faglig forening, der arbejder på at styrke fagene historie og samfundsfag. Det gør vi ved at stille netværk og den nyeste viden til rådighed for vores medlemmer ligesom vi deltager i det politiske arbejde og blander os i debatten om fagene.

God Jul,

Peter Yding Brunbech

http://historieogkulturarv.ucl.dk/kan-man-laere-historie-af-en-tv-julekalender/