Blog

Innovation i kulturfagene

Hvilken rolle spiller undervisning i kulturfag i en tid, hvor der efterspørges innovative unge? Innovation skal tænkes som et element i alle folkeskolens fag. Hvad betyder det for kulturfagene?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

”Demokratiet er under pres og vores elever skal være med til at skabe fremtiden. Det er den udfordring vi står overfor. […] Vores elever skal klædes på til at kunne gribe og tage fat og være med til at skabe fremtiden og det er her innovation kommer ind. Vores elever er ikke bare historieskabte, de er også historieskabende og hvis ikke man i kulturfagene får lært, trænet og vedligeholdt det med at skabe og innovere, hvis ikke vi lærer vores elever det – at skabe fremtiden, så er der andre der skaber fremtiden for os.”

Citat Ebbe Kromann-Andersen lektor på Københavns Professionshøjskole og forfatter til ”KIE-MODELLEN - INNOVATIV UNDERVISNING I FOLKESKOLEN”

Ebbe Kromann-Andersen sidder i panelet, når Falihos på Folkemødet 2018 spørger ”Hvordan kan innovation forbedre undervisningen i kulturfagene?” Udover Ebbe Kromann-Andersen deltager også Brian Degn Mårtensson (Århus Universitet), Peter Ydding Brunbech (HistorieLab), Henrik Thiese (Fonden for Entreprenørskab) og Christian Arnth Jørgensen (Falihos)

Falihos

Falihos er en frivillig faglig forening, der arbejder på at styrke fagene historie og samfundsfag. Det gør vi ved at stille netværk og den nyeste viden til rådighed for vores medlemmer ligesom vi deltager i det politiske arbejde og blander os i debatten om fagene.

Det hele løber af stablen lørdag den 16/6, kl. 13.45 på Klippescenen bag DLFs hus. Har du ikke mulighed for selv at deltage, så livestreames begivenheden også i vores facebookgruppe.