Blog

Træf et valg - det er politik, mand

Undervisning er politisk og i historie og samfundsfag i særdeleshed. Men kan vi ikke noget der er mere end det?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

For nogen tid siden blev jeg bedt om at kommentere på Lars Barfoed, som påstod, at danske elevers historiebevidsthed ikke er, hvad den har været.

I min grænseløse naivitet tænkte jeg, at jeg skulle belyse Hr. Barfoeds politiske synspunkter med et fagligt perspektiv og jeg sluttede interviewet af med en anke om, ikke at tage lærerne til indtægt for et politisk standpunkt, hver gang de udtaler sig.

Det jeg ønskede at understrege var; vi kan noget som er uafhængigt af politiske positioneringer; vi har et håndværk som er forankret i en viden om børn og unges læring og som lærer må man forventes at have en viden om sine fag, som er mere valid end den politiske stillingtagen.

Falihos

Falihos er en frivillig faglig forening, der arbejder på at styrke fagene historie og samfundsfag. Det gør vi ved at stille netværk og den nyeste viden til rådighed for vores medlemmer ligesom vi deltager i det politiske arbejde og blander os i debatten om fagene.

Da jeg mødte på arbejde dagen efter spurgte en interesseret kollega "Hvorfor er du så bange for, at være politisk? Når du angriber en politikers analyse, 'er du politisk." og jeg blev slået af eftertænksomhed, for er der noget jeg ikke er bange for, så er det at være politisk.

Jeg mener faktisk, min kollega har ret, men jeg er stadig ikke venstreorienteret fordi jeg mener projektarbejde og dialog kan styrke elevernes læring, jeg er heller ikke højreorienteret fordi jeg vil have ro og regelmæssighed. Men er jeg politisk når jeg siger, at undervisning med demokratisk dannelse for øje bør være i centrum? Ja klart. Og  kan min stillingtagen tolkes politisk, når jeg vurderer, at kongerækken og danmark tilbage til Ejderen ikke bør være målet for undervisningen? Klart. Og jeg er politisk når jeg som formand forsøger at påvirke beslutninger om fagene i en mere evidensbaseret retning.

Det kalder på en opfølgning.