Blog

Tilhører historien højrefløjen?

Kanontænkning og national kulturarv. Vi er ikke i tvivl om, i hvilken retning svarerne går, når vi spørger højrefløjen, hvad hensigten er med historieundervisningen i grundskolen. Svarene falder dog ikke lige så prompte, når man spørger til venstre for midten.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Skolen er en politisk ledet organisation og god ledelse er tydelig ledelse. Derfor må vi afkræve svar og undersøge, hvad vi har at spille bold op af. Regeringen har i lang tid brugt kræfter på at forholde sig til, hvordan Folkeskolen bør se ud og den debat er vi naturligvis mange der gerne vil deltage i, men når spørgsmålene bliver mere komplekse, eller måske bare ikke er dem der dominerer det aktuelle mediebillede, så er behovet knapt så stort for at deltage i debatten. Der er ingen af os der er i tvivl om, at det konservative og det danske folkeparti mener, at den danske ungdom ved for lidt om historie og at de bør vide mere, for ”hvis man ikke ved, hvor man kommer fra, kan man heller ikke forholde sig til, hvor man er på vej hen.” Men er det det eneste svar fra politisk hold? At historieundervisnings ”hvad” og ”hvorfor” er kanoniseret nationalkonsensus?

Jeg har svært ved at acceptere, hvis den eneste kilde til vores politikeres intentioner med folkeskolens fag er lovgivningen og f.eks. formuleringen af fælles mål. Jeg mener, at vi bør kunne afkræve vores folkevalgte nuancerede svar og det har derfor den seneste tid været magtpåliggende for mig at undersøge, hvorvidt højrefløjens historiesyn er repræsentativt for det brede politisk landskab. Det har ikke givet meget resultat. På mailforespørgsel til undervisningsordførerne fra centrum-venstre var enhedslistens Rosa Lund den eneste med en tilbagemelding. Enhedslisten støtter ikke kanontænkning men mener, at historieundervisningen skal være bred og alsidig. Den bør ifølge Rosa Lund ”betragtes i et globalt perspektiv og ikke alene nationalt." Om det er ambitiøst alternativ til den nationale konsensustænkning vil jeg lade læserne vurdere. Konklusionen for mig bliver, at indtil liste Ø får 90 mandater, så er der tilsyneladende ikke, fra politisk hold, noget behov for at problematisere højrefløjens syn på historieundervisning og man kunne polemisk ændre min overskrift til – Historien tilhører højrefløjen. 

Falihos

Falihos er en frivillig faglig forening, der arbejder på at styrke fagene historie og samfundsfag. Det gør vi ved at stille netværk og den nyeste viden til rådighed for vores medlemmer ligesom vi deltager i det politiske arbejde og blander os i debatten om fagene.