Blog

En blogger – flere personaer

Bloggen er skrevet på baggrund af en generel drøftelse i bestyrelsen for Falihos, om de dilemmaer der kan være mellem de interesser man repræsenterer i forskellige sammenhænge.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Persona er et begreb der ifølge denstoredanske.dk er indført af C.G.Jung som betegnelse for en slags social maske individer betjener sig af i forskellige sociale sammenhænge, men denne blog er naturligvis ikke et indslag til et psykologisk tidsskrift, så lad mig komme til sagen.

Jeg hørte engang Lone Dybkær sige med største selvfølgelighed; jeg er ikke bare dansker eller europæer, men både dansker og europæer på samme måde som jeg er både datter, mor, kone osv.

På samme måde er det for mig som formand for Falihos og for alle jer andre som både repræsenterer enten en forening, en institution eller noget helt tredje og samtidig er individer med holdninger og meninger, som ikke altid matcher jeres baglands. Det dilemma havde vi på dagsordenen til et bestyrelsesmøde i foreningen.

Falihos

Falihos er en frivillig faglig forening, der arbejder på at styrke fagene historie og samfundsfag. Det gør vi ved at stille netværk og den nyeste viden til rådighed for vores medlemmer ligesom vi deltager i det politiske arbejde og blander os i debatten om fagene.

Falihos har en klar holdning til alt, hvad der rører sig vedrørende vores fag, fra fagpolitik til didaktik, men Falihos har ingen holdning til arbejdstidsaftalen, det har DLF og det har hvert enkelt af foreningens bestyrelsesmedlemmer naturligvis også. Falihos har ingen holdning til hæve-sænkeborde eller skemalægning, det har DLF og det har foreningens bestyrelsesmedlemmer naturligvis også, men vi ønsker ikke at tage vores medlemmer til indtægt for vores individuelle holdninger og overvejede derfor kort, om vi der blogger på Folkeskolen.dk skulle oprette en ekstra profil for at tydeliggøre, hvornår vi udtaler os på foreningens vegne og hvornår vi giver udtryk for personlige synspunkter. Vi endte dog, i samarbejde med redaktionen for Folkeskolen.dk, på den konklusion, at det bliver for rodet og samtidig mener jeg, at det potentielt taler ned til en veluddannet læserskare der, ligesom Dybkjær og Jung, godt ved, at man sagtens både kan være bestyrelsesmedlem, lærer, politisk engageret og far eller mor til børn i folkeskolen uden at blive skizofren af det.