Blog

Prøveudmelding på de små fags bekostning

”Med den [bekendtgørelsen om nødundervisning] i hånden kan skolerne skrue ned for timetallet i nogle fag. Men det vil være en stor fejl at give eleverne flere timer i de fag, der nu er eksamensfag, mens der skrues ned for de resterende fag”

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Manchetten er et citat fra Dorte Lange i et interview til Folkeskolen.dk d.5.februar. Anledningen er, som de fleste nok ved, at eleverne heller ikke denne sommer, får mulighed for at gå til prøve i alle fag. Udtalelsen fra Dorte Lange adresserer en bekymring, som vi netop har drøftet i Falihos’ bestyrelse – hvilken betydning får det for de små fag, når eleverne ikke skal prøves i dem?

For historie og samfundsfag gør det en kæmpe forskel, at eleverne har mulighed for at komme til prøve. Fagene er ikke længere løsrevne snakkefag, hvor man kan nøjes med at slå op i ugens avis eller se et afsnit af Historien om Danmark. Vi arbejder intenst og seriøst med at styrke elevernes evne til at udvælge og analysere kilder og lave faglige undersøgelser. Derfor havde det klædt ministeriet at tænke de små fag med i sommerens prøveafvikling, og derfor var vi optagede af, hvilke justeringer der kunne have gjort det muligt, da vi afgav høringssvar på emnet.

Siden 3.klasse har elever i folkeskolen skulle arbejde med de forskellige elementer der ligger i prøveformen for både historie og samfundsfag (jeg ved, at der ikke er samfundsfag fra 3., men prøveformen i historie og elementerne i den er de samme som for samfundsfag), så tilbage sidder vi med oplevelsen af, at beslutningstagerne ikke har tiltro til, at opgaven er blevet løftet. Jo, jo – lockdown har ikke gjort situationen mindre kompleks, og kommer vi først tilbage efter påske er situationen naturligvis en anden, men øv – vi havde sådan glædet os.

Falihos

Falihos er en frivillig faglig forening, der arbejder på at styrke fagene historie og samfundsfag. Det gør vi ved at stille netværk og den nyeste viden til rådighed for vores medlemmer ligesom vi deltager i det politiske arbejde og blander os i debatten om fagene.

Du kan læse vores høringssvar herunder.

FALIHOS høringssvar til høring om prøverne i sommeren 2021

FALIHOS takker først og fremmest for muligheden for at afgive høringssvar.

FALIHOS har følgende bemærkninger:

FALIHOS vurderer at afgangsprøverne i historie og samfundsfag pt. kan gennemføres som planlagt.

Det er vigtigt at eleverne i folkeskolen oplever en afgangsprøve inden de evt. optages på ungdoms- eller erhvervsuddannelse.

FALIHOS anbefaler at offentliggøre meddelelse om udtræk til maj/juni 2021-prøverne for alle, også lærere og elever, den 5. februar jf. årsplanen på uvm.dk.

FALIHOS erkender at det kan være en udfordring at skulle føre til prøve, hvis nødundervisningen fortsætter ind i marts/april 2021. FALIHOS anbefaler derfor at lærere og elever, som en særlig undtagelse i år, for mulighed for at forberede sig på prøven i god tid fra den 5. februar.

Såfremt at nødundervisningen fortsætter ind i marts/april 2021, vil FALIHOS anbefale undervisningsministeriet at overveje, hvorvidt produktkravet skal være gældende til afgangsprøven i 2021.

Med venlig hilsen

Dennis Hornhave Jacobsen, Formand FALIHOS

Christian Arnth Jørgensen, Prøveansvarlig FALIHOS