Pressefoto fra Bellevue teatrets forestilling Til Ungdommen / Fra ungdommen.

Hvor går grænsen for ytringsfrihed?

Megafoner og deres brug.

Publiceret Senest opdateret

For nogen tid siden præsenterede Bellevue Teatret en forestilling, der var baseret på Linn Skåbers fine bog, Til ungdommen, med en ekstra dimension, fordi unge fra Gentofte kom til orde i forestillingens anden halvdel. Begge dele bearbejdet og iscenesat af Pelle Koppel. Jeg skrev et par blogindslag om denne forestilling:

https://blog.folkeskolen.dk/dansk-dansklaererforeningen-danskundervisning/kender-du-lydene-af-unges-stemmer/4757170

https://blog.folkeskolen.dk/dansk-dansklaererforeningen-danskundervisning/horer-du/4757454

https://blog.folkeskolen.dk/dansk-dansklaererforeningen-danskundervisning/her-er-noget-at-komme-efter/4758376

Dansklærerforeningen

I Dansklærerforeningens folkeskolesektion arbejder vi på at fastholde et fokus på det dannelsesorienterede danskfag og dets kerneområder. Det er en hovedopgave at sikre og skabe rum for det danskfag, vi alle brænder så meget for. Det gør vi gennem åbenhed og samtale. Vi tror på, at det er det, der skal til for at sikre et spændende danskfag sammen med grundskolens dansklærere. Dét at være en del af fællesskabet i Dansklærerforeningen har en værdi for den enkelte lærer. Dansklærerforeningen har fortsat en stærk stemme i den fagpolitiske og i den uddannelsespolitiske debat, hvilket kommer danskfaget og dansklærerne ude på skolerne til gode. Læs med her på siden og giv din mening til kende.

Her kunne man glæde sig over, at det tema, som må stå centralt i den nye frihed, som er på vej til skolen, kan anskues: at eleverne kommer til orde og bliver hørt.

Jeg kom til at tænke på den fine toning, som Pelle Koppel havde lagt ind i forestillingen, både når de unge var ved godt mod, og når de var vrede, sårede eller angste, da jeg gik en tur på Folkemødet i Allinge.

Her kom Rasmus Paludan vandrende med megafon, indsvøbt i et israelsk flag, mens han råbte: Gaza skal brændes ned. Gaza skal brændes ned. Og på tilbageturen brølede han en eller anden anden forbandelse.

Efter ham gik en 6-8 politibetjente og 3-4 skoledrenge på 12-13 år. 

Det store debatemne op til Folkemødet har været, hvad man stiller op, hvis demonstranter bemægtiger sig scenen eller saboterer debatten. Klimaaktivisterne deltog i debatter og bød indenfor på den grønne ungdomsbevægelses skib. Modstanderne mod Israels krigsførelse i Gaza havde skrevet deres budskab med kridt på vejen.

Men Rasmus Paludan travede rundt med politibeskyttelse, mens han udspyede sine uhyrligheder - uden at dette gav anledning til afstandtagen fra dem, der havde frygtet klimaaktivister og krigsmodstandere.

Og man må spørge sig selv: Hvor går grænsen for ytringsfriheden?

I skolen kæmper vi med vold og voldsomt sprog. Se blot, hvad seneste nummer af Folkeskolen har som væsentligt tema. Men vi kæmper en særegen kamp, når en megafonbærer som Rasmus Paludan får politibeskyttelse i ytringsfrihedens navn.

Vores styrke må være, at det er dem, der argumenterer og ytrer sig som i Bellevue Teaterets forestilling, der bliver og bør blive lyttet til.

Men for mig at se er det en skamplet på vores demokratiske samfund, at Rasmus Paludan går frit omkring med offentlig beskyttelse. Havde han været imam, så... Og det er dybest set synd for Israel med sådanne venner.