Foto fra tidligere paneldebat ved Folkemødet.

Lad os mødes ved Folkemødet

Igen i år står Dansklærerforeningen som arrangør af en paneldebat om undervisning.

Publiceret Senest opdateret

I de seneste mange år har Dansklærerforeningens Folkeskolesektion arrangeret en paneldebat på Folkemødet i Allinge, hvor Danmarks Lærerforening generøst har stillet deres scene til rådighed for os.

Hver gang har udgangspunktet været den undervisning, som blev tilsidesat ved indførelsen af centralt fastsatte, bindende læringsmål. Og dette er atter i år tilfældet, idet vi har givet debatten titlen Undervisning med rødder og vinger.

Se programmet her:

Lørdag d. 15. juni

Undervisning med rødder og vinger

10:00 - 10:45

Dansklærerforeningen

G25 - Lærernes Hus

G - Yder-/indermolen

Hvordan sikrer vi en undervisning, der lukker op for fremtiden?

Eventbeskrivelse

Vi taler om skærme, fagfornyelse, afgangsprøver og AI. Men vi burde måske tale om vinger og rødder. Om hvordan vi skaber rum for en undervisning, der både er forankret i fortiden og lukker op for fremtiden på en åben måde, der respekterer, at fremtiden er elevernes. Dansklærerforeningen byder op til samtale om fag og folkeskole. Med Lene Tanggaard, Katrine Fylking, lærer Mette Frederiksen og Jens Raahauge.

Deltagere

  • Mette Frederiksen, Lærer, Furesø 
  • Jens Raahauge, Moderator, Dansklærerforeningen 
  • Lene Tanggaard, cand. psych., ph.d., rektor og professor, Designskolen i Kolding og Aalborg Universitet    
  • Katrine Fylking, Danmarks Lærerforening                                                                        

Dansklærerforeningen

I Dansklærerforeningens folkeskolesektion arbejder vi på at fastholde et fokus på det dannelsesorienterede danskfag og dets kerneområder. Det er en hovedopgave at sikre og skabe rum for det danskfag, vi alle brænder så meget for. Det gør vi gennem åbenhed og samtale. Vi tror på, at det er det, der skal til for at sikre et spændende danskfag sammen med grundskolens dansklærere. Dét at være en del af fællesskabet i Dansklærerforeningen har en værdi for den enkelte lærer. Dansklærerforeningen har fortsat en stærk stemme i den fagpolitiske og i den uddannelsespolitiske debat, hvilket kommer danskfaget og dansklærerne ude på skolerne til gode. Læs med her på siden og giv din mening til kende.

Tankerne bag overskriften udspringer dels af det omfattende arbejde, som i sin tid blev udformet af Musisk udvalg, og dels af en Sophia-samtale, som Thomas Rømer og Jens Skou Olsen havde, og hvori Thomas Rømer plæderer for, at underviseren er forpligtet på rødderne, som skal sætte undervisningen fri til, at elever og underviser sammen søger at finde vingerne; eller sagt på en anden måde: det er eleverne, der bærer fremtiden i sig, og derfor skal de naturligvis være med til at skabe den.

https://www.folkeskolen.dk/folkeskolen-nr-50-1996/frem-med-muserne/478902

https://www.sophia.nu/podcast/35-beskyt-fortiden-saet-fremtiden-fri/ 

Spørgsmålet, som jeg vil stille panelet er så, om det overhovedet er muligt at stille fremtiden fri til eleverne, hvis skolen fortsat er bundet op på individuelle, centralt formulerede læringsmål.

I min optik er rødderne en fælles anliggende, som vi tidligere så det formuleret i formålsnavigering, mens læringsmål for den enkelte må formuleres af elev og lærer i den konkrete situation.     

Jeg er spændt på at høre, hvad paneldeltagerne byder ind med! Og hvis du har det på samme måde og er til Folkemødet, så mød op. (De andre år er alle pladser hurtigt blevet besat).

Hvis du har input i denne sammenhæng, så skriv dem i kommentarfeltet, så panelet har mulighed for at forholde sig til dem.