Stine Clasen

Blog

En rød tomat

’Du må ikke tænke på en rød tomat’. Og straks har man gjort det, man ikke måtte. Af den meget enkle årsag, at hjernen ikke forstår ordet ’ikke’. Derfor tænker man på en rød tomat, når man får besked på ikke at tænke på en rød tomat.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.


En lille ting med enorm betydning for den pædagogiske praksis.
Et tankeeksperiment: Hvis ordet ’ikke’ ikke fandtes i forhold til adfærd! Hvis formuleringen: ’Det må du ikke’ ikke fandtes, og vi alene måtte betjene os af: ’Det må du’. Hvilken betydning ville det kunne få for den vejledning, vi giver vores børn og unge i skolen?

Stine Clasen

Stine Clasen har i en årrække blogget på Folkeskolen.dk. Hun er udviklingskonsulent i PPR, Aarhus og har kompetenceudvikling, procesfacilitering og innovation som hovedopgaver. De sidste fem år har hun arbejdet med implementering af Nest pædagogik, hvor hun blandt andet har bidraget til design af tjeklister med fokus på rummets didaktik og brug af specialpædagogiske metoder i klassen. Aktuelt arbejder Stine Clasen med at udvikle mellemformer mellem almen- og specialområdet, som har til formål at flere børn kan trives, udvikle sig og lære i Folkeskolens fællesskaber. En væsentlig del af hendes virke er at udgive bøger og artikler på det pædagogiske og specialpædagogiske område. Senest er hun medforfatter og -redaktør til bøgerne Inklusion i skolen, Nest i Danmark og Nest metoder.

’Det er ikke fordi, jeg ikke synes, du ikke gør det godt nok’.
Man vil ikke kunne lade være med at få en følelsesmæssig oplevelse af, at den anden nok alligevel ikke helt synes, man gør det godt nok. Der er alt for mange ’ikker’. Hjernen kan ikke arbejde med 1 ’ikke’, så hvordan skulle den kunne arbejde med 3 ’ikker’?

En ide til den kommende uge: At have fokus på anvendelsen af ordet ’ikke’. Det er ikke fordi, vi ikke skal bruge ’ikke’, det er alene en opfordring til at være bevidst om brugen af ordet ’ikke’ i en pædagogisk kontekst.