Stine Clasen

Blog

Foruddannelse

I en Nest klasse er lærerne foruddannede.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I Nest programmet skal man foruddannes. Ideelt set et år før man bliver lærer i en Nest klasse, skal man øve sig i at omsætte menneskesynet i Nest programmet til konkret pædagogisk praksis med fokus på etablering af inkluderende læringsmiljøer.

Stine Clasen

Stine Clasen har i en årrække blogget på Folkeskolen.dk. Hun er udviklingskonsulent i PPR, Aarhus og har kompetenceudvikling, procesfacilitering og innovation som hovedopgaver. De sidste fem år har hun arbejdet med implementering af Nest pædagogik, hvor hun blandt andet har bidraget til design af tjeklister med fokus på rummets didaktik og brug af specialpædagogiske metoder i klassen. Aktuelt arbejder Stine Clasen med at udvikle mellemformer mellem almen- og specialområdet, som har til formål at flere børn kan trives, udvikle sig og lære i Folkeskolens fællesskaber. En væsentlig del af hendes virke er at udgive bøger og artikler på det pædagogiske og specialpædagogiske område. Senest er hun medforfatter og -redaktør til bøgerne Inklusion i skolen, Nest i Danmark og Nest metoder.

Nest programmet er bygget op af fire tæt sammenflettede niveauer også kaldet ’Nøddeskallen’. Den levede og oplevede virkelighed i en Nest klasse baserer sig på et menneskesyn, et børnesyn og nogle filosofiske fundamenter, ud fra hvilke der italesættes og designes systemstrukturer, samarbejdsstrukturer og klasserumsstrategier.

Der er sådan set ikke noget nyt eller ikke allerede kendt i den pædagogiske praksis, der finder sted i en Nest klasse. Det nye eller anderledes er den sammenhængskraft, den systematik og ikke mindst den vedholdenhed med hvilken pædagogikken omsættes og udleves. I en Nest klasse skal og må de professionelle være det, de siger. De skal være rollemodeller og eksemplariske.

I de fire Nest klasser på modelskolen Katrinebjergskolen i Aarhus, det eneste sted i Danmark og Europa, hvor der er etableret Nest klasser på baggrund af den amerikanske Nest Model, er de professionelle ’foruddannede’. De har et år før de helt konkret står med ansvaret i en Nest klasse været igennem et uddannelsesforløb med fokus på viden om autisme og de kerneudfordringer, der knytter sig hertil, viden om social læring, nedbrydning af information og metoden ’selv-snak’ og ikke mindst viden om co-teaching.

I en Nest klasse er der børn med og uden autisme. Der undervises ud fra værdien: ’Alle børn er mere ens end forskellige’ og ’Hvis børn ikke lærer på den måde, vi underviser dem på, må vi undervise dem på en måde, så de lærer.’ Ansvaret for læringen er således entydig: Det ligger hos den professionelle. Det kan lyde enkelt, men er det ikke nødvendigvis. Og for at kunne og turde omsætte denne værdi, er det helt afgørende med ’foruddannelse’, forstået som længerevarende kompetenceudviklingsforløb, hvor lærerne får viden og på baggrund heraf træner et specifikt fokus på eget virke som afsæt for nytænkning af allerede eksisterende pædagogisk praksis.

I en Nest klasse er lærerne foruddannede ligesom de løbende nuuddannes og efteruddannes.

Se mere på aarhus.dk/nest