Stine Clasen

Blog

Entrepreneurship in Education

Hvordan formidler man budskabet på ti minutter i et tog mellem København og Horsens? For skoleledere fra Europa, der deltager i konferencen Entrepreneurship in Education

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Stine Clasen

Stine Clasen har i en årrække blogget på Folkeskolen.dk. Hun er udviklingskonsulent i PPR, Aarhus og har kompetenceudvikling, procesfacilitering og innovation som hovedopgaver. De sidste fem år har hun arbejdet med implementering af Nest pædagogik, hvor hun blandt andet har bidraget til design af tjeklister med fokus på rummets didaktik og brug af specialpædagogiske metoder i klassen. Aktuelt arbejder Stine Clasen med at udvikle mellemformer mellem almen- og specialområdet, som har til formål at flere børn kan trives, udvikle sig og lære i Folkeskolens fællesskaber. En væsentlig del af hendes virke er at udgive bøger og artikler på det pædagogiske og specialpædagogiske område. Senest er hun medforfatter og -redaktør til bøgerne Inklusion i skolen, Nest i Danmark og Nest metoder.

The Creative Platform

You may not know
what you also know
until you enter
the creative platform

here you meet
yourself and everybody else
as the persons you are
right here right now

when sharing ideas
and listen with more than your ears
you reach the inner rooms
of your creative potential

on the creative platform
you experience
unlimited access to knowledge
in a non judgemental context

on the creative platform
you thrive and grow
together with others
interested in the potential of the humans