Stine Clasen

Blog

At lytte med mere end ørerne

Hvis man beder de procesansvarlige i Fællesskaber for Alle beskrive hinanden, er der nogle tydelige træk, der kommer frem i beskrivelserne: lyttende, nærværende, modig, seriøs, humoristisk.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

En procesansvarlig i Fællesskaber for Alle står med ca tyve deltagere på en læringsuge og har ansvaret for afviklingen fra mandag morgen til fredag eftermiddag. I løbet af ugen skal der skabes et fagligt fællesskab, der er så trygt og vedkommende, at deltagerne går derfra bekræftet i det, de allerede gør og samtidig med nye ideer til, hvad man også kunne gøre.

Stine Clasen

Stine Clasen har i en årrække blogget på Folkeskolen.dk. Hun er udviklingskonsulent i PPR, Aarhus og har kompetenceudvikling, procesfacilitering og innovation som hovedopgaver. De sidste fem år har hun arbejdet med implementering af Nest pædagogik, hvor hun blandt andet har bidraget til design af tjeklister med fokus på rummets didaktik og brug af specialpædagogiske metoder i klassen. Aktuelt arbejder Stine Clasen med at udvikle mellemformer mellem almen- og specialområdet, som har til formål at flere børn kan trives, udvikle sig og lære i Folkeskolens fællesskaber. En væsentlig del af hendes virke er at udgive bøger og artikler på det pædagogiske og specialpædagogiske område. Senest er hun medforfatter og -redaktør til bøgerne Inklusion i skolen, Nest i Danmark og Nest metoder.

At tage ledelse af en læringsuge kræver procesansvarlige, der kan og tør noget helt særligt. Nemlig at befinde sig i spændingsfeltet mellem det forudsigelige, det planlagte og det uforudsigelige, det spontane. Det kræver mod. Til at turde slippe kontrollen over indholdet og samtidig tage fuld styring på rammen.

Det kan udløse en form for modstand hos nogle deltagere, når de møder tankegangen i Fællesskaber for Alle, hvor man skiftevis giver og får. Man får faglige input og besøg i praksis, som man efterfølgende reflekterer over sammen med øvrige deltagere på læringsugen. At stå med ansvaret for denne balance kræver, at den procesansvarlige kan lytte. Med mere end ørerne. Også med hjertet og med intuitionen. At den procesansvarlige er nærværende lige her, lige nu og tør handle på det, der sker lige foran ham eller hende.

En procesansvarlig er rollemodel for deltagerne på læringsugen. Skal kunne balancere mellem det dybt seriøse og komplicerede og det humoristiske og florlette. Skal ved sit væsen, sin udstråling og sin faglige tilgang kunne rumme samtlige deltagere og være medvirkende til, at alle føler sig som en bidragende del af fællesskabet. Præcis som en lærer eller en pædagog skal kunne skabe inkluderende fællesskaber blandt børn og forældre.

En procesansvarlig er en moderne klods hans, der er åben for de muligheder, der viser sig undervejs, også selv de måske ikke lige i øjeblikket synes gangbare. Fra erfaringerne fra Fællesskaber for Alle ved vi, at der fås mange prinsesser. De procesansvarlige får dem, den overvejende del af deltagere på læringsugerne får dem, og alle vi andre kommer med til bryllupperne.