Stine Clasen

Blog

God inklusion & Fællesskaber for Alle

Inklusion er et politisk ladet begreb. Som er aktuelt af både etiske og økonomiske årsager. Den pædagogiske kerneydelse, at skabe trygge og nærende omgivelser og betingelser for vækst og læring, har haft, har og vil få mange navne. Øget inklusion kaldes den fælles opgave lige nu.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Stine Clasen

Stine Clasen har i en årrække blogget på Folkeskolen.dk. Hun er udviklingskonsulent i PPR, Aarhus og har kompetenceudvikling, procesfacilitering og innovation som hovedopgaver. De sidste fem år har hun arbejdet med implementering af Nest pædagogik, hvor hun blandt andet har bidraget til design af tjeklister med fokus på rummets didaktik og brug af specialpædagogiske metoder i klassen. Aktuelt arbejder Stine Clasen med at udvikle mellemformer mellem almen- og specialområdet, som har til formål at flere børn kan trives, udvikle sig og lære i Folkeskolens fællesskaber. En væsentlig del af hendes virke er at udgive bøger og artikler på det pædagogiske og specialpædagogiske område. Senest er hun medforfatter og -redaktør til bøgerne Inklusion i skolen, Nest i Danmark og Nest metoder.

Den pædagogiske opgave navngives efter det, tiden kalder på. Og lige nu kaldes der på tilhørsforhold. På fællesskaber, hvor den enkelte føler sig inviteret ind som betydningsfuld bidragsyder. Hvor der er et gensidigt afhængighedsforhold til stede. Hvor man oplever, at den anden er der for mig. Hvor jeg kan regne med den anden og den anden med mig. Den anden i betydningen den ene og de mange.

Hvornår er et fællesskab et fællesskab af både navn og gavn. Der skabes ikke nødvendigvis et fællesskab ved at flere mennesker er til stede i samme rum på samme tid. Der skal noget mere eller noget andet til. Der skal det til, man skaber noget fælles. At man er sammen om noget. I tid, i sted, i intention, i tanke og/eller i handling. Der skal et nærvær til, hvor man føler sig set, hørt og forstået som den man er i forhold til det, man er i det fælles for.

Når flere mennesker gør det samme på samme tid, i samme tempo, i samme retning og med samme intention, skabes der en stærk følelse af fællesskab. Alle bidrager og hver på sin måde. I Fællesskaber for Alle er intentionen, at alle arbejder for øget inklusion. Og vigtigste potentiale er den kompetenceressource, der allerede er til stede. Der skal tages ledelse af og rammesættes for at den bringes frem, deles og dermed blive afsæt for nye veje at gå, der hvor det skønnes nødvendigt. Grundlæggende findes der ikke noget nyt, men de kreative og innovative pædagogiske løsninger opstår i genforvaltningen af det allerede kendte.

At arbejde for øget inklusion i 0-18 års perspektivet er ikke en opgave for den enkelte pædagog, lærer eller leder. Det er et fælles anliggende at skabe bæredygtige fællesskaber, hvor vi tør inkludere, være dem vi er, og sammen søge lokale løsninger på fælles udfordringer.

Hvad er Fællesskaber for Alle? Det er et væksthus for synliggørelse af viden, deling af viden og nyudvikling af viden. Viden defineret som alt fra erfaringer, oplevelser, indsigt, know how, fornemmelser, drømme og endog fantasi. Viden som det, mennesker i en stadig strøm tilegner sig i kraft af de 3 P’er: det professionelle, det personlige og det private. Pædagogik og det pædagogiske virke eksisterer i spændingsfeltet og balancen mellem modsætningerne. Som menneskets eksistensvilkår: ingen nat uden dag, intet lys uden mørke. Illustreret gennem mødet mellem det maskuline og det feminine. Her kan det nye tredje opstå.

Fællesskaber for Alle bygger på balanceprincippet. Vertikalt og horisontalt. Mellem det vi har og det, vi gerne vil have. Mellem det vi ved, og det vi gerne vil vide. Mellem teori og praksis. Mellem input og out. Hver gang deltagerne på læringsugen får viden tilført i form af oplæg om teori eller overværelse af praksis, vil de blive guidet i en refleksion på det hørte eller sete. Dette i rammesatte, styrede og strukturerede videndelingsprocesser, varetaget af en procesansvarlig.

God inklusion - hvad er det, hvis ikke også stort engagement, gode relationer og fælles vovemod?