Stine Clasen

Blog

Aktivt og passivt rod

Rod flytter ikke sig selv

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Vi har nu været i mere end 100 specialklasser og kan se nogle temaer gå tydeligt igen. Et af dem er det aktive og det passive rod. Begge dele er nemme at få øje på. Det ene måske nemmere at gøre noget ved end det andet. Sammenholdt med at det, der er passivt rod for nogle, måske ikke opleves sådan af andre. Måske ser de det slet ikke. Tror de. For det er med ting generelt sådan, at vi registrerer dem, også selvom vi tror, vi ikke gør det. Eller ikke vil det. Kroppen ser og mærker hurtigere end hjernen. Den intuitive registrering af en rummelighed og tingslighed kan man ikke vælge fra. Den kognitive del kan man vælge fra, men også vælge til.

Stine Clasen

Stine Clasen har i en årrække blogget på Folkeskolen.dk. Hun er udviklingskonsulent i PPR, Aarhus og har kompetenceudvikling, procesfacilitering og innovation som hovedopgaver. De sidste fem år har hun arbejdet med implementering af Nest pædagogik, hvor hun blandt andet har bidraget til design af tjeklister med fokus på rummets didaktik og brug af specialpædagogiske metoder i klassen. Aktuelt arbejder Stine Clasen med at udvikle mellemformer mellem almen- og specialområdet, som har til formål at flere børn kan trives, udvikle sig og lære i Folkeskolens fællesskaber. En væsentlig del af hendes virke er at udgive bøger og artikler på det pædagogiske og specialpædagogiske område. Senest er hun medforfatter og -redaktør til bøgerne Inklusion i skolen, Nest i Danmark og Nest metoder.

Og det er netop hvad det passive rod handler om. Bevidst stillingtagen til, hvad der har samlet sig og ligger i hjørner, bag døre, oven på skabe og i det hele taget steder, hvor man ikke kommer så ofte eller så let. Det passive rod er det, man ikke har haft fat i de sidste tre måneder, og som ikke indgår i den aktuelle læring. Den slags rod kommer til at fylde på den dårlige måde. Hvis man skanner sit læringsrum og reflekterer over, hvad der er nødvendigt lige nu i forhold til undervisningsopgaven, vil man typisk kunne finde flere ting, materialer, ophæng, hylder, mapper og måske borde, som ikke anvendes hensigtsmæssigt eller slet ikke og dermed kan betegnes som passivt rod.

Passivt rod underminerer den generelle oplevelse af et trygt og rart læringsrum med tydelighed, overskuelighed og struktur. Man kunne fristes til at formulere håndtering af det passive rod meget kort: fra ROD til RO.