Stine Clasen

Blog

At fylde og at holde rummet

Hvordan sikrer proceskonsulenten i Folkeskolens Fællesskaber balancen mellem at fylde rummet og at holde rummet?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Stine Clasen

Stine Clasen har i en årrække blogget på Folkeskolen.dk. Hun er udviklingskonsulent i PPR, Aarhus og har kompetenceudvikling, procesfacilitering og innovation som hovedopgaver. De sidste fem år har hun arbejdet med implementering af Nest pædagogik, hvor hun blandt andet har bidraget til design af tjeklister med fokus på rummets didaktik og brug af specialpædagogiske metoder i klassen. Aktuelt arbejder Stine Clasen med at udvikle mellemformer mellem almen- og specialområdet, som har til formål at flere børn kan trives, udvikle sig og lære i Folkeskolens fællesskaber. En væsentlig del af hendes virke er at udgive bøger og artikler på det pædagogiske og specialpædagogiske område. Senest er hun medforfatter og -redaktør til bøgerne Inklusion i skolen, Nest i Danmark og Nest metoder.

I Folkeskolens Fællesskaber (aarhus.dk/ffa) mødes lærere på tværs af skoler omkring refleksion i og over praksis. Fra mandag morgen til fredag eftermiddag er lærer A og lærer B fra samme skole på læringsuge med ca 18 kolleger fra mindst 9 andre skoler. De skal i løbet af ugen dele viden, erfaring og kompetencer og på dette grundlag nytænke pædagogisk praksis. Med fokus på udvikling af ideer og handlinger i forhold til øget inklusion i almenområdet. Ikke for at flytte elever fra specialtilbud over i almenområdet, men for at kunne rumme den gruppe børn, der tidligere ville kunne tænkes bedre placeret i specialtilbud.

Lærerne på læringsuge guides og ledes i reflekterende processer, videndeling og nytænkning af en procesansvarlig fra pædagogisk afdeling i Børn og Unge. Den procesansvarlige har det fulde ansvar for at skabe en platform, der inviterer samtlige deltagere på læringsugen ind som kompetente bidragsydere. Deltagerne er alle virksomme i pædagogisk praksis og kommer følgelig med aktuel erfaring fra egen praksis. Alle har noget at byde ind med, hvis forudsætningerne for det er til stede. Den procesansvarlige må sikre, at disse forudsætninger er til stede.

Stemmerne, holdningerne og ideerne må være i balance med faglige input, oplæg og inspiration. Dels fra besøg i praksis, dels fra oplæg fra kolleger på værtsskolen og måske også fra deltagerkredsen. Og endelig fra den procesansvarlige, der sikrer en fælles indgang til dagens tema: mandagen inklusion og besøgsetik, tirsdagen lærerens ledelseskompetencer, onsdagen lærerens relationskompetencer, torsdagen lærerens didaktiske kompetencer og fredagen fokus på forældreperspektivet. Alle får, alle giver.

Hvordan kan den procesansvarlige balancere mellem at fylde rummet, være eksperten på indholdet, komme med faglige indlæg, høre sig selv formidle viden og erfaring og at holde rummet i betydningen give deltagerne plads og rammesætte for refleksioner, videndeling og nytænkning? At bistå med præcis den mængde ’fylde’, der skal til, for at deltagerne føler sig inspireret og inviteret til at bidrage.

Balancen mellem at fylde rummet og at holde rummet er en hårfin balance. Hvornår (hvorfor, hvor længe og af hvem) tales der, og hvornår (hvorfor, hvor længe og af hvem) lyttes der? Brian Eno siger det på sin måde: ’Det er i balancen mellem fuld kontrol og ingen kontrol, at al god kunst opstår.’ I Folkeskolens Fællesskaber er det i balancen mellem at fylde rummet og at holde rummet, at god pædagogik opstår.

Opgaven med at balancere mellem at fylde og at holde rummet er krævende. Fordi der skal så uendelig lidt til, før balance bliver til ubalance. At de faglige input kommer til at fylde (rummet) for meget og for længe. Og på den anden side: At der gives for meget plads, at rummet holdes for længe til refleksion, videndeling og nytænkning. Balancen mellem at fylde og at holde rummet er en kunstart.