Stine Clasen

Blog

Hvorfor inspirerer Nest i Øst og i Vest?

Nest tilgangen er et udtryk for det, vi hyppigere og hyppigere efterspørger: Bæredygtighed og væredygtighed.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Hvordan kan vi bruge det, vi allerede ved og få lidt mere ud af det, vi kender til? Så det i højere grad kommer fællesskabet og dermed os alle til gode?

Stine Clasen

Stine Clasen har i en årrække blogget på Folkeskolen.dk. Hun er udviklingskonsulent i PPR, Aarhus og har kompetenceudvikling, procesfacilitering og innovation som hovedopgaver. De sidste fem år har hun arbejdet med implementering af Nest pædagogik, hvor hun blandt andet har bidraget til design af tjeklister med fokus på rummets didaktik og brug af specialpædagogiske metoder i klassen. Aktuelt arbejder Stine Clasen med at udvikle mellemformer mellem almen- og specialområdet, som har til formål at flere børn kan trives, udvikle sig og lære i Folkeskolens fællesskaber. En væsentlig del af hendes virke er at udgive bøger og artikler på det pædagogiske og specialpædagogiske område. Senest er hun medforfatter og -redaktør til bøgerne Inklusion i skolen, Nest i Danmark og Nest metoder.

Nest pædagogik er god pædagogik for alle. Oprindeliglig udviklet i New York på initiativ af kvinden Dorothy Siegel. Hendes søn var autist, og hun var lærer og dybt engageret i politik. Hun var ikke tilfreds med det skoletilbud, hendes søn fik. Hun ville mere og andet. Hun tog med sin pædagogiske og politiske indsigt initiativ til, at der blev udviklet et skoletilbud, som tilgodeså både børn med og uden autisme. Hun fik etableret de første Nest klasser for omkring tyve år siden.

Hendes agenda var på en måde helt enkel: Alle børn profiterer af tydelighed, struktur og forudsigelighed. Alle voksne for den sags skyld profiterer af de samme parametre. Vi kender det fra utallige steder i samfundet. For bare at nævne noget af det, vi omgiver os hver eneste dag: Trafikregler. Som er en ramme om adfærd til fods og til hjuls. Vi indordner os, fordi det er forudsætningen for, at vi alle kan være på vejene og færdes sikkert og trygt.

Helt på samme måde med Nest pædagogikken. Værdierne, organiseringen, samarbejdsstrukturerne og metoderne er kendte for dem, der skal navigere i feltet. Nest er en ramme om god pædagogik for alle børn. Hvor vi får mest muligt ud af det læringspotentiale, vi har, og hvor vi skaber rammer for værensformer for fællesskabet i respekt for individet.

Derfor inspirerer Nest i Øst og i Vest.