Stine Clasen

Blog

VærtskabsLedelse

Kan metaforen om VærtskabsLedelse inspirere ind i skoleverdenen?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I Fællesskaber for Alle projektet, hvor mere end 3500 lærere og pædagoger var på besøg i hinandens praksis, arbejdede vi med metaforen ’vært og gæst’. Vi lænede os op ad de kendte og trygge roller, vi alle kender i forbindelse med at være henholdsvis vært og gæst. Vi talte om 'besøgsetik'. 

Stine Clasen

Stine Clasen har i en årrække blogget på Folkeskolen.dk. Hun er udviklingskonsulent i PPR, Aarhus og har kompetenceudvikling, procesfacilitering og innovation som hovedopgaver. De sidste fem år har hun arbejdet med implementering af Nest pædagogik, hvor hun blandt andet har bidraget til design af tjeklister med fokus på rummets didaktik og brug af specialpædagogiske metoder i klassen. Aktuelt arbejder Stine Clasen med at udvikle mellemformer mellem almen- og specialområdet, som har til formål at flere børn kan trives, udvikle sig og lære i Folkeskolens fællesskaber. En væsentlig del af hendes virke er at udgive bøger og artikler på det pædagogiske og specialpædagogiske område. Senest er hun medforfatter og -redaktør til bøgerne Inklusion i skolen, Nest i Danmark og Nest metoder.

Det gav god mening, fordi de definerede roller gjorde det mere tilgængeligt at bevæge sig ind og ud af hinandens praksis. Metaforen rammesatte for, at det var gæsten, der primært skulle inspireres, vel vidende at også for værten gav besøget ofte nye ideer eller blev afsæt for genopdagelse af gamle.

Der eksisterer en beslægtet metafor i henseende til ledelse af fællesskaber. Her tales om værtsskaber, seks roller og fire positioner. Rollerne for værten kan være disse:

- Tage initiativ til fællesskabet/mødet

- Invitere

- Designe

- Sikre at rammerne og etikken overholdes

- Forbinde deltagerne

- Deltage

Lederen af fællesskabet kan i processen placere sig i fire forskellige positioner:

- I centrum

- Sammen med

- ’På trappen’, hvorfra der kan fås et overblik

- ’I køkkenet’, hvor der uden for fællesskabet kan reflekteres og vurderes

Metaforerne kan være hjælpsomme som inspiration i forhold til at lukke op og åbne for inkluderende læringsfællesskaber i en smuk synergi med at lukke i og afslutte.

Metaforerne omkring Host Leadership er blandt andet beskrevet af Mark McKergow og Helen Bailey fra London og Publicfunk i Danmark.