Stine Clasen

Blog

Forandring fryder, men kommer sjældent af sig selv.

Lærere ved godt, hvad der skaber unødig støj i et klasseværelse. Med enkle redskaber og justeringer af de eksisterende rammer kan læringsrummet i sin helhed forbedres markant til glæde for både elever og lærere.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Otte Sekunder.

Stine Clasen

Stine Clasen har i en årrække blogget på Folkeskolen.dk. Hun er udviklingskonsulent i PPR, Aarhus og har kompetenceudvikling, procesfacilitering og innovation som hovedopgaver. De sidste fem år har hun arbejdet med implementering af Nest pædagogik, hvor hun blandt andet har bidraget til design af tjeklister med fokus på rummets didaktik og brug af specialpædagogiske metoder i klassen. Aktuelt arbejder Stine Clasen med at udvikle mellemformer mellem almen- og specialområdet, som har til formål at flere børn kan trives, udvikle sig og lære i Folkeskolens fællesskaber. En væsentlig del af hendes virke er at udgive bøger og artikler på det pædagogiske og specialpædagogiske område. Senest er hun medforfatter og -redaktør til bøgerne Inklusion i skolen, Nest i Danmark og Nest metoder.

Det er den ideelle tid, det burde tage at afkode et lokale i forhold til de funktioner, rummet inviterer til. For et rum opleves altid intuitivt. Nogle rum signalerer tryghed, orden og balance, andre gør det modsatte. Det har stor betydning for overblikket og motivationen til at gå ind i rummet, at man tydeligt både fornemmer og kan se, hvor hvilke funktioner tænkes udført.

PPR konsulenter besøger hvert år Aarhus Kommunes specialklasser med henblik på at give sparring på indretning af læringsrum, så de ud fra lokale vilkår udnyttes bedst muligt i henseende til at understøtte den ønskede pædagogiske hensigt.

Læs Morten Krogsholms artikel Forandring fryder, men kommer sjældent af sig selv i ÅLF’s medlemsblad Mandat her:

http://www.aalf.dk/media/13075800/mandat-7-forandring-fryder-men-kommer-sjaeldent-af-sig-selv.pdf