Stine Clasen

Blog

Et pædagogisk partitur

Metaforen ligger lige for: Flere stemmer, der når de spiller sammen kan frembringe verdener, der inviterer, inspirerer og skaber fællesskab.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I Nest har vi et pædagogisk partitur i form af Nøddeskalsmodellen. Der er som i det musiske partitur fire stemmer eller niveauer, som skal spille sammen både horisontalt og vertikalt.

Stine Clasen

Stine Clasen har i en årrække blogget på Folkeskolen.dk. Hun er udviklingskonsulent i PPR, Aarhus og har kompetenceudvikling, procesfacilitering og innovation som hovedopgaver. De sidste fem år har hun arbejdet med implementering af Nest pædagogik, hvor hun blandt andet har bidraget til design af tjeklister med fokus på rummets didaktik og brug af specialpædagogiske metoder i klassen. Aktuelt arbejder Stine Clasen med at udvikle mellemformer mellem almen- og specialområdet, som har til formål at flere børn kan trives, udvikle sig og lære i Folkeskolens fællesskaber. En væsentlig del af hendes virke er at udgive bøger og artikler på det pædagogiske og specialpædagogiske område. Senest er hun medforfatter og -redaktør til bøgerne Inklusion i skolen, Nest i Danmark og Nest metoder.

Horisontalt på den måde, at alle involverede som udgangspunkt skal have samme fokus. I musikken siger man, at det er basstemmen, der holder rytmen. På samme måde med det nederste niveau i Nøddeskallen, Det Filosofiske Fundament. Her bliver en fælles forståelse af værdierne afgørende for de øvrige tre niveauer Systemstrukturer, Samarbejdsstrukturer og Klasserumsstrategier. Her skal der på også på hvert eneste niveau skal være enighed om ’noderækken’.

Vertikalt fordi de fire niveauer skal kende til hinanden, lytte opmærksomt og nænsomt og på den baggrund spille sammen. Det er dog ikke ensbetydende med, at et partitur ikke kan fortolkes afhængig af dirigent, musikere, instrumenter, kontekst, det fysiske rum og måske tilhørerne. Der findes utallige fortolkninger og nyiscenesættelser af kendte partiturer.

På samme måde med Nest Nøddeskallen, der er et pædagogisk partitur omkring lokal hverdagspraksis med god undervisning, læring, trivsel og dannelse for børn og unge.

Partitur: Musikalsk notationsform, i hvilken de enkelte instrumental- og vokalstemmer er noteret på hvert sit nodesystem under hinanden som en grafisk afbildning af deres indbyrdes tidsmæssige og rytmiske koordination i det samlede musikalske satsforløb. Fra Den Store Danske