Stine Clasen

Blog

Fællesskabere

En læringsbog for inklusionsvejledere i Aarhus Kommunes folkeskoler

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

150 lærere og pædagoger i folkeskolerne i Aarhus har gennem de sidste halvandet år været i gang med et kompetenceforløb, som havde til formål at skabe et både ideologisk, teoretisk og ikke mindst praktisk afsæt for det videre arbejde med øget inklusion i folkeskolen. Kompetenceforløbets træningsdel afsluttedes fredag d. 1. Marts 2013 med en temadag for samtlige inklusionsvejledere. Dagen blev afviklet på byens rådhus, dels fordi det et af byens smukkeste rum, dels fordi inklusion rækker ud over skoleverdenen og er et anliggende for hele byen.

Stine Clasen

Stine Clasen har i en årrække blogget på Folkeskolen.dk. Hun er udviklingskonsulent i PPR, Aarhus og har kompetenceudvikling, procesfacilitering og innovation som hovedopgaver. De sidste fem år har hun arbejdet med implementering af Nest pædagogik, hvor hun blandt andet har bidraget til design af tjeklister med fokus på rummets didaktik og brug af specialpædagogiske metoder i klassen. Aktuelt arbejder Stine Clasen med at udvikle mellemformer mellem almen- og specialområdet, som har til formål at flere børn kan trives, udvikle sig og lære i Folkeskolens fællesskaber. En væsentlig del af hendes virke er at udgive bøger og artikler på det pædagogiske og specialpædagogiske område. Senest er hun medforfatter og -redaktør til bøgerne Inklusion i skolen, Nest i Danmark og Nest metoder.

På denne dag udleveredes læringsbeviser samt en læringsbog for inklusionsvejledere. Hensigten med kompetenceforløbet har været at understøtte lokale initiativer og indsatser ud fra de givne vilkår i henseende til den konkrete børnegruppe, forældregruppe, den geografiske placering, de fysiske forhold på skolen, eller sagt anderledes: at være medvirkende til videreudvikling af lokale løsninger på en fælles opgave.

Netop derfor har Børn og Unge ikke lagt sig fast på kun én funktionsbeskrivelse. Fælles for alle inklusionsvejledere har dog været læringsuger med besøg i kollegers praksis, besøg i egen praksis og refleksion i og over praksis ud fra den grundantagelse, at den viden, der skal til, i høj grad allerede er til stede. Vidensynliggørelse, videndeling og nytænkning har været omdrejningspunkterne i forløbet.

Netop fordi der findes lige så mange inklusionsvejlederidentiteter, som der findes skoler, skønnedes det ikke dækkende at afslutte kompetenceforløbet med en enkelt a4 side som bevis for gennemført deltagelse. Som supplement hertil opfordredes inklusionsvejlederne derfor til at bidrage til en fælles læringsbog, hvor viften af måder at tænke og handle inklusion på gerne skulle fremgå.

Titlen på læringsbogen - Fællesskabere - er et af bidragene, der i både form og indhold spænder vidt. Tilsammen giver de et øjebliksbillede på inklusion i skolerne i Aarhus foråret 2013.

Fællesskabere kan downloades på Aarhus.dk/ffa under menuen Folkeskolens Fællesskaber/’Inklusionsvejledere’.