Stine Clasen

Blog

Skinnende tænder

Mail fra et forældrepar til en dreng med autisme, der går i en 0. Nest klasse.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Kære voksne i 0. Nest klassen.

Stine Clasen

Stine Clasen har i en årrække blogget på Folkeskolen.dk. Hun er udviklingskonsulent i PPR, Aarhus og har kompetenceudvikling, procesfacilitering og innovation som hovedopgaver. De sidste fem år har hun arbejdet med implementering af Nest pædagogik, hvor hun blandt andet har bidraget til design af tjeklister med fokus på rummets didaktik og brug af specialpædagogiske metoder i klassen. Aktuelt arbejder Stine Clasen med at udvikle mellemformer mellem almen- og specialområdet, som har til formål at flere børn kan trives, udvikle sig og lære i Folkeskolens fællesskaber. En væsentlig del af hendes virke er at udgive bøger og artikler på det pædagogiske og specialpædagogiske område. Senest er hun medforfatter og -redaktør til bøgerne Inklusion i skolen, Nest i Danmark og Nest metoder.

Jeg er simpelthen nødt til at udtrykke min store glæde over vores søns skolestart.

Han er som forvandlet. Han kommer glad og rolig hjem fra skole hver dag og tager afsted om morgenen i godt humør.

Aldrig havde jeg forventet at han ville få det SÅ godt på så kort tid. Det er helt fantastisk.

Han har fortalt, hvordan I smiler hele tiden med jeres skinnende tænder, og at I aldrig skælder ud.

Så kæmpe ros til jer fra min mand og jeg.

Vi er så glade og taknemmelige for jeres omsorg for vores dreng.

Rigtig god weekend

Hvis man skal kigge ind bag forældrenes tilfredshed med Nest klassen, der en klasse for børn med og uden autisme, handler det om flere ting. Her tre eksempler.

For det første den omstændighed at de voksne er det, de siger. Så når læreren på 1. skoledag står udenfor døren ind til klassen sammen med eleverne, og der på døren er et skilt med ’stille’, så går læreren ned på hug og begynder sin instruktion i børnehøjde med hviskestemme. Langsomt går han over til at mine den sidste del at instruktionen. Hvorefter han åbner døren, og alle børnene går ind og finder deres plads uden videre. I en Nest klasse kan man ideelt set ikke finde en lærer, der med høj stemme beder børnene tale stille. Lærerne bruger stemmeskalaen med de fem stemmeniveauer som visuelt støttesystem og taler selv med det stemmeleje, han eller hun ønsker børnene skal tale med.

For det andet den omstændighed at lærerne og pædagogerne selv anvender de, de ønsker eleverne skal anvende. Eksempelvis egenrefleksion som understøtter selvregulering og problemløsning. Et eksempel på dette er fortalt af en af de voksne i en Nest klasse:

Jeg bad eleverne gå ud i gården og stille sig ved trappen. Da jeg kom ud, opdagede jeg, at der jo er to trapper i den gård. Nogle af børnene stod ved den trappe, jeg havde tænkt på, nogle andre stod ved den anden og endelig var der nogen, der løb lidt rundt og legede. Tidligere ville jeg have kaldt til orden måske med en snert af irritation over min egen forglemmelse, eksempelvis ved at sige: Jeg sagde jo i skulle stå ved trappen. Kom så lige herhen alle sammen!

Efter jeg er blevet trænet i Nest pædagogik, hvor selvrefleksion, rollemodellering og understøttelse af elevernes hensigtsmæssige adfærd er bevidste strategier, vælger jeg nu at sige det, jeg tænker, højt foran eleverne, så jeg også på den måde træner dem i løsningsmodeller. I det her tilfælde sagde jeg smilende:

Åhh, jeg havde helt glemt, at der er to trapper. Nogle af jer står ved den ene trappe, nogle ved den anden og nogle af jer eger. Nu samles vi alle her

For det tredje den omstændighed at hvis et barn viser, han eller hun har brug for noget særligt, eksempelvis i forbindelse af det, der af nogle kaldes udfordrende adfærd, så kigger de voksne først på sig selv og afsøger andre pædagogiske tiltag og initiativer, der så vidt muligt omfatter alle børn og ikke er en særindsats til et enkelt barn. Hvad der dog i visse tilfælde kan vise sig nødvendigt. Men som udgangspunkt tænkes og handles der i tilgange og handlinger, der ruster læringsmiljøet til at favne alle børn. Et eksempel:

Lille ’Johannes’ har brug for at få fællesbeskeder gentaget, hvilket ikke alle eleverne har behov for.  Læreren vælger desuagtet at give instruktionen i tre faser, så alle eleverne er med:

gå hen til jeres pladser og tag danskbogen frem og slå op på side 9

jeres pladser, danskbogen frem, side 9

pladser, danskbogen, 9

De tre eksempler på voksen adfærd i en Nest klasse er udtryk for en kendt pædagogik. Hvad gør Nest klasserne til noget særligt er den omstændighed, at der på alle niveauer omhandlende værdier, organisering, samarbejde og klasserumsstrategier - også kaldet Nest i en nøddeskal -  er tale om vedholdende bevidste valg i forhold til at skabe en ramme om læring og trivsel til gavn for alle børn.  

Se mere om Nest klasserne her:

http://www.aarhus.dk/nest

http://steinhardt.nyu.edu/asdnest/