Stine Clasen

Blog

Mange specialklasser senere

Vi har i dette efterår været ude i de fleste af kommunens specialklasser for at se på indretning.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Vi mangler endnu et par værtsskoler, men har gennem de mange besøg fået et nuanceret indtryk af mange andre ting end kun indretningen, der fortæller en hel del om den pædagogik og det læringssyn, der udmøntes i den konkrete pædagogiske kontekst. Vi spørger ud over lærerne også ofte eleverne på mellemtrin og i udskolingen, hvordan de oplever deres klasserum. Ikke overraskende har de mange bud og konstruktive ideer til, hvordan de kan optimere de rammer og vilkår, de nu engang har. Ved blot for eksempel at flytte lidt rundt, kategorisere og navngive, rydde op og stille på lager eller smide ud, så det kun er de materialer, der er relevante for det aktuelle læringsmål for klassen og for de enkelte elever, der er tilgængelige, kan rummet opleves helt anderledes ambitiøst og dermed stimulere motivation og arbejdsglæde hos både elever og lærere.

Stine Clasen

Stine Clasen har i en årrække blogget på Folkeskolen.dk. Hun er udviklingskonsulent i PPR, Aarhus og har kompetenceudvikling, procesfacilitering og innovation som hovedopgaver. De sidste fem år har hun arbejdet med implementering af Nest pædagogik, hvor hun blandt andet har bidraget til design af tjeklister med fokus på rummets didaktik og brug af specialpædagogiske metoder i klassen. Aktuelt arbejder Stine Clasen med at udvikle mellemformer mellem almen- og specialområdet, som har til formål at flere børn kan trives, udvikle sig og lære i Folkeskolens fællesskaber. En væsentlig del af hendes virke er at udgive bøger og artikler på det pædagogiske og specialpædagogiske område. Senest er hun medforfatter og -redaktør til bøgerne Inklusion i skolen, Nest i Danmark og Nest metoder.

Nogle steder går den pædagogiske leder med os rundt og lytter med og stiller spørgsmål. Andre steder er det ikke muligt, hvilket har vist sig at invitere til nye designs. Som på en skole med en specialklasserække, hvor der var nogle træk i indretningerne, der gik igen. Det var ophæng og brug af visuelle støttesystemer, den voksnes ’bolig’ samt graden af kategorisering og orden. Dette orienterede vi den pædagogiske leder om efter besøgene, hvorefter hun inviterede os til at komme og holde et oplæg om principperne for indretning på den kommende pædagogiske lørdag.

 Vi lavede et 40 minutters oplæg om de generelle principper for indretning, der i denne sammenhæng ikke handler om at købe nyt men om ud fra nogle retningslinier og bevidste valg at få mere ud af det, man allerede har. Herefter gik alle ud i deres klasser for at handle på ideerne og principperne i oplægget. Ledelsen havde forlods formuleret, at de ønskede at se konkrete forandringer i klasserne allerede mandag morgen. Derfor var der afsat tid til, at forandringerne kunne finde sted lørdag lige efter oplægget. Dette design med tredelingen: besøg, oplæg, tid til handling viste sig særdeles udbytterigt.

Efter besøg i over 60 klasser har vi fået meget viden og indsigt og er blevet bekræftet i, hvor lidt der skal til for at optimere rammerne for læring ved at træffe bevidste valg og lave logistikker for, hvordan rummet ud fra givne fysiske vilkår, konkret team og elevgruppe kontinuerligt holdes trygt, roligt og harmonisk.