Stine Clasen

Blog

Overskriften?

Læs nedenstående og kom med et bud på en passende overskrift til teksten.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

’Tove prøvede først med en flok kaniner, som hun slap løs i haven. Den idé gik i vasken, fordi der kom en hund og jog dem væk. Så inviterede hun nogle friske unge mennesker, som til hendes store glæde kom på motorcykler. Hun tænkte på at engagere en lurer men kunne ikke finde nogen i telefonbogen. Ydermere var hendes stereoanlæg ikke særligt kraftigt. Mælkebøtterne havde hun ventet sig meget af, men hendes blæser var ikke stærk nok. De sjofle opringninger var lige ved at virke, men så blev nummeret hemmeligt. Det var opsætningen af blinkende neonlys i huset overfor, der gjorde udslaget, og da hun så annoncen i avisen, klippede hun den ud og satte den i ramme.’

Stine Clasen

Stine Clasen har i en årrække blogget på Folkeskolen.dk. Hun er udviklingskonsulent i PPR, Aarhus og har kompetenceudvikling, procesfacilitering og innovation som hovedopgaver. De sidste fem år har hun arbejdet med implementering af Nest pædagogik, hvor hun blandt andet har bidraget til design af tjeklister med fokus på rummets didaktik og brug af specialpædagogiske metoder i klassen. Aktuelt arbejder Stine Clasen med at udvikle mellemformer mellem almen- og specialområdet, som har til formål at flere børn kan trives, udvikle sig og lære i Folkeskolens fællesskaber. En væsentlig del af hendes virke er at udgive bøger og artikler på det pædagogiske og specialpædagogiske område. Senest er hun medforfatter og -redaktør til bøgerne Inklusion i skolen, Nest i Danmark og Nest metoder.

De fleste oplever teksten usammenhængende og uden meget mening. Hvis man skulle give den en overskrift, hvad skulle det så være? Et klassisk bud er Kaos. Med god grund. For hvis vi ikke kender ’overskriften’ eller konteksten, kan det i visse situationer, som i historien her, være vanskeligt for os at skabe mening.

Det har betydning at kunne forstå hensigt og indhold som en del af noget større. At vide hvad det handler om for at være tryg nok til at kunne bidrage. Historien ovenfor er blevet brugt som en øvelse i forbindelse med at tage ledelse af grupper. Et eksempel på, hvor afgørende det er, at overskriften eller ledelsen er tydelig og rammesættende og dermed understøttende for det meningsfulde og det mulige.

Udvikling og læring har de bedste betingelser i trygge kontekster. Kombineret med tilpas forstyrrelser og små skub hen mod kanten af plejer og måske endog lidt ud over kanten. Men første forudsætning for at gå nye veje eller gentænke gamle er trygheden ved, at der er nogen, der har check på rammen, og vi aktuelt ved, hvad vi er en del af. Så vores opmærksomhed og energi kan bruges på indholdet og det, indholdet kalder på af holdning og måske handling.

Vores fælles grundlæggende behov for meningsfuldhed og tryghed bliver  et kort øjeblik udfordret i ovenstående historie. Hvad handler det om, hvad er meningen? Overskriften er i tal refererende til bogstavets placering i alfabetet: 14-1-2-15-11-18-9-7

Læs den igen, nu med overskrift!