Stine Clasen

Blog

Den 5. Provins

Når irske høvdinge lægger deres våben & skolereformen står for døren.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Et gammelt irsk sagn fortæller, at én gang om året samledes de evigt stridende høvdinge for foden af kæmpehøjen. Her lagde de deres våben. Så gik de op på højen og delte tanker, erfaringer og ideer. Hvorefter de gik ned igen, tog deres våben og fortsatte med at slå hinanden ihjel eller i hvert fald forsøge derpå.

Stine Clasen

Stine Clasen har i en årrække blogget på Folkeskolen.dk. Hun er udviklingskonsulent i PPR, Aarhus og har kompetenceudvikling, procesfacilitering og innovation som hovedopgaver. De sidste fem år har hun arbejdet med implementering af Nest pædagogik, hvor hun blandt andet har bidraget til design af tjeklister med fokus på rummets didaktik og brug af specialpædagogiske metoder i klassen. Aktuelt arbejder Stine Clasen med at udvikle mellemformer mellem almen- og specialområdet, som har til formål at flere børn kan trives, udvikle sig og lære i Folkeskolens fællesskaber. En væsentlig del af hendes virke er at udgive bøger og artikler på det pædagogiske og specialpædagogiske område. Senest er hun medforfatter og -redaktør til bøgerne Inklusion i skolen, Nest i Danmark og Nest metoder.

Når sagnet om den 5. Provins dukker op lige nu, kan det ses i lyset af de forandringsvinde, der blæser. Skolen er ligesom alt andet i samfundet under ekstrem udvikling, og der kæmpes på mange fronter i forhold til at være medvirkende til det til enhver tid optimale udkomme.

Forandringer er der lige så mange meninger om, som der er involverede. Derfor bliver det afgørende, at vi på aftalt tid og sted en gang imellem mødes i 5. Provinser. I rum og kontekster,  hvor alle bliver inviteret ind, hvor alle lytter til alle, hvor magt og hierarki for en stund er ikke-eksisterende, og hvor alle bidrager med det, de har lige netop på det tidspunkt.

I domænetænkningen ville den 5. Provins kaldes refleksionens domæne. Ideernes verden, hvor det ikke er farligt at færdes. Endnu. For ideer er jo netop defineret ved ikke at være en handling med konsekvens, men alene en ide, en tanke, en mulighed. I den 5. Provins deles tanker om muligheder og ’hvad nu hvis’. Der stilles ikke spørgsmål til rigtigt og forkert.

Det gør der derimod, når høvdingene genoptager kampen. Så får det følger. På samme måde, som vi andre går fra ideer til handling, når vi går fra refleksionens domæne til produktionens domæne. Hvor der ideelt set kun må være én udgave af virkeligheden. Nemlig den virkelighed, der efterfølgende handles på.

Skolereformen er virkeligheden. Den åbner for muligheder og begrænsninger afhængig af, hvorfra man kigger, hvad man kigger på, og hvem man er. Og eftersom vi altid – og heldigvis for det – vil stå forskellige steder, er der behov for, at vi med mellemrum mødes i 5. Provinser og sammen undersøger, hvordan flest mulige får mest muligt ud af det, der er.