Stine Clasen

Blog

Tjekliste

I Nest programmet har vi udviklet en tjekliste med det formål at have et fælles udviklingsredskab.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Tjeklisten tænkes anvendt af personalet omkring Nest klasserne og PPR.

Stine Clasen

Stine Clasen har i en årrække blogget på Folkeskolen.dk. Hun er udviklingskonsulent i PPR, Aarhus og har kompetenceudvikling, procesfacilitering og innovation som hovedopgaver. De sidste fem år har hun arbejdet med implementering af Nest pædagogik, hvor hun blandt andet har bidraget til design af tjeklister med fokus på rummets didaktik og brug af specialpædagogiske metoder i klassen. Aktuelt arbejder Stine Clasen med at udvikle mellemformer mellem almen- og specialområdet, som har til formål at flere børn kan trives, udvikle sig og lære i Folkeskolens fællesskaber. En væsentlig del af hendes virke er at udgive bøger og artikler på det pædagogiske og specialpædagogiske område. Senest er hun medforfatter og -redaktør til bøgerne Inklusion i skolen, Nest i Danmark og Nest metoder.

Tjeklisten er et kompetenceudviklingsredskab, da den giver et overblik over, hvad der aktuelt er behov for at have fokus på og samtidig vil den over tid illustrere udviklingen i de konkrete Nest klasser.

Tjeklisten indeholder en række hovedtemaer indenfor to hovedområder, rummet og metoderne. Der er til hvert hovedtema en række underpunkter med mulighed for afkrydsning af tre valgmuligheder, hvor den hensigtsmæssige indretning, ønskede aktivitet, didaktik og professionelle strategier kan enten iagttages, delvis iagttages eller slet ikke ses.

Eftersom Nest programmet ikke er konceptuelt eller licensbaseret men en ramme om struktureret og systematiseret pædagogik, hvor noget er bedre end andet, er tjeklisten et redskab til at få overblik over det, der virker og et fokus på, hvad de professionelle aktuelt skal være særligt opmærksomme på at blive bedre til.

Dette ud fra den konkrete målgruppe, det konkrete teams kompetencer og de lokale vilkår i fortsat respekt for Nest værdierne ’At hvis børn ikke lærer på den måde, vi underviser dem på, må vi undervise dem på en anden måde’ og at ’Børn er mere ens end forskellige’.