Stine Clasen

Blog

Ledelse af detaljen

Hvilken betydning har det at turde gå helt ned i detaljen og tage vare på den?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det er ikke alle, der kan, tør eller vil det. Nogle finder det måske for banalt eller uinteressant at beskæftige sig med de helt fysiske vilkår og omstændigheder. De flytter sig hellere op i Maslows øverste del af pyramiden og lader sig i højere grad optage af det ideologiske, det mentale, det selvrealiserende.

Stine Clasen

Stine Clasen har i en årrække blogget på Folkeskolen.dk. Hun er udviklingskonsulent i PPR, Aarhus og har kompetenceudvikling, procesfacilitering og innovation som hovedopgaver. De sidste fem år har hun arbejdet med implementering af Nest pædagogik, hvor hun blandt andet har bidraget til design af tjeklister med fokus på rummets didaktik og brug af specialpædagogiske metoder i klassen. Aktuelt arbejder Stine Clasen med at udvikle mellemformer mellem almen- og specialområdet, som har til formål at flere børn kan trives, udvikle sig og lære i Folkeskolens fællesskaber. En væsentlig del af hendes virke er at udgive bøger og artikler på det pædagogiske og specialpædagogiske område. Senest er hun medforfatter og -redaktør til bøgerne Inklusion i skolen, Nest i Danmark og Nest metoder.

I kompetenceudviklingsprojektet Fællesskaber for Alle har man valgt at være loyal med Maslows behovspyramide, idet kompetenceudviklingen står på et solidt fundament af logistik, konkrete aftaler og rammesætninger. Dette for at skabe mulighed for den ønskede vækst og udvikling. Fuldstændig som et andet drivhus. Når fundamentet og rammen er kendt og dermed tryg, bliver det mere tilgængeligt og følgelig muligt at nedtone og reducere talen om ’at tale om at ville gøre’ og i stedet ’at gøre’.

Forudsætningen for og modet til handling er i Fællesskaber for Alle til stede i kraft af den processtyring og det ansvar for rammesætning både holdningsmæssigt, metodisk og praktisk de procesansvarlige i projektet tager minutiøst hånd om. De tør tage ansvar - også for detaljen.

Den netop udkomne bog ’Inklusion i skolen – praksisnær guide til fællesskaber’ giver bud på, hvad der skal til for at skabe fællesskaber eller væksthuse, hvor deltagerne oplever sig som kompetente bidragsydere og bliver mødt som dem de er, med det de har. Uanset hvem de er, hvor de kommer fra, og hvor de skal hen.

Opmærksomhed på og respekt for detajlen er en væsentlig forudsætning for det næste skridt i ønsket retning.