Stine Clasen

Blog

Interessen for Nest programmet

De klassiske værdier i Nest programmet er: ’Børn er mere ens end forskellige’ ’Alle børn har krav på god undervisning’ ’Hvis børn ikke lærer på den måde, vi underviser dem på, må vi undervise dem på en anden måde'

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Værdierne i Nest programmet har stor gennemslagskraft i den pædagogiske verden oprindelig i New York, hvor Nest klasserne og Nest har spredt sig med stor hastighed, og nu aktuelt i Danmark, hvor flere hundrede henvendelser fra kommuner, skoler, studerende, PPR kontorer og andre har henvendt sig for at få mere viden om Nest værdierne omsat til praksis. For værdierne taler direkte ind i den ønskede inklusionsdiskurs i Danmark, hvor der over tid har været interesse for udvikling af andre veje at gå end de klassiske specialklasser og almenklasser. Nest klasser er en hybrid, idet det hverken er det ene eller andet men derimod et læringsmiljø med afsæt i børn med autismes behov for synlighed, organisering og struktur, didaktiske principper ingen børn tager skade af. Så alle eleverne får god undervisning. Fordi de er mere ens end forskellige. Vel vidende børnene med ASF får særlig træning i livsduelighed i Nest terminologi formuleret som Social Læring.

Stine Clasen

Stine Clasen har i en årrække blogget på Folkeskolen.dk. Hun er udviklingskonsulent i PPR, Aarhus og har kompetenceudvikling, procesfacilitering og innovation som hovedopgaver. De sidste fem år har hun arbejdet med implementering af Nest pædagogik, hvor hun blandt andet har bidraget til design af tjeklister med fokus på rummets didaktik og brug af specialpædagogiske metoder i klassen. Aktuelt arbejder Stine Clasen med at udvikle mellemformer mellem almen- og specialområdet, som har til formål at flere børn kan trives, udvikle sig og lære i Folkeskolens fællesskaber. En væsentlig del af hendes virke er at udgive bøger og artikler på det pædagogiske og specialpædagogiske område. Senest er hun medforfatter og -redaktør til bøgerne Inklusion i skolen, Nest i Danmark og Nest metoder.

Den tredje værdi, at det er den professionelle, der skal gøre noget andet, er afgørende for den pædagogiske og supporterende virkelighed i og omkring Nest. Den skal kunne ses, høres og mærkes i klasserummet, hvor de professionelle bliver bærere af ideologien, at det er dem og ikke børnene, der skal gøre noget andet. Et grundlæggende paradigmeskift i henseende til traditionel tænkning omkring henvisning til specialklasse manifesteret i retorikker som: Han eller hun hører ikke til her. Vel vidende der kan være tale om helt specifikkke tilfælde, hvor retorikken matcher virkeligheden. I Nest ideologien undervises de børn, der er, og det er den professionnelles ansvar at tilpasse pædagogikken ideelt set og mest muligt alle. Igen kan der være tale om helt specifikke indsatser for et enkelt barn eller to, men intentionen er, at det én har brug for, det får alle.

Nest tænkning omkring ægte inkluderende læringsmiljøer, hvor de professionelle tør prøve noget nyt, hvis det kendte ikke virker, og hvor alle involverede kender til ideologien kombineret med sammenhængskraften mellem værdier, organisering, samarbejde og klasserumsstrategier. Det  betyder, at når man, uanset hvor man er i systemet, arbejder med Nest pædagogik, nødvendigvis må være rollemodel. Den omstændighed sammenholdt med, at der i princippet ikke er noget nyt i de specialpædagogiske strategier, der anvendes i Nest klasserne, men at det i højere grad handler om nye måder at bruge det kendte på og nye måder at organisere det kendte på,  er det med til at forklare den interesse, der er for at enten lade sig inspirere af Nest pædagogikken alternativt oprette egentlige Nest klasser med tilhørende kompetenceudvikling og support.

Powered by Labrador CMS