Blog

Bredere Børnefællesskaber

Nærvær i fællesskabet

Publiceret Senest opdateret

Bredere Børnefællesskaber handler om at skabe trygge og forudsigelige rammer omkring det gode børneliv. Det børneliv, hvor der er plads til udfoldelse, kreativitet, leg og læring.

Stine Clasen

Stine Clasen har i en årrække blogget på Folkeskolen.dk. Hun er udviklingskonsulent i PPR, Aarhus og har pædagogisk udvikling og kompetencefacilitering som hovedopgaver. Siden 2014 har hun arbejdet med implementering af Nest- pædagogik. Hun skriver løbende faglige artikler og er medforfatter til en række fagbøger om fællesskabsunderstøttende pædagogiske tilgange

Bredere Børnefællesskaber handler om at skabe deltagelsesveje for alle børn, fordi børnene gennem de tydelige strukturer ved, hvad der forventes af dem, ligesom der er en tydelig rolle- og ansvarsfordeling mellem de voksne.

Bredere Børnefællesskaber handler om at skabe en bæredygtig didaktik og pædagogik gennem en samstemthed omkring børnesynet, samarbejdsmodeller og de pædagogiske strategier og metoder.

Bredere Børnefællesskabet handler om respekten for individet og respekten for fællesskabet, idet individet er indersiden af fællesskabet og fællesskabet er ydersiden af individet. Og begge er de hinandens forudsætning.

Nærvær i fællesskabet

At være nærværende er tæt forbundet og måske i virkeligheden en forudsætning for at opleve at være en del af et fællesskab. Uanset om det er mellem to, i en mindre gruppe eller i en stor gruppe.

I samværet med andre skal jeg skal turde bringe mig selv ind i fællesskabet med den, jeg er lige nu. Jeg skal øve mig i at være til stede i nuet og ikke lade mig trække ind i fremtiden med håb eller frygt eller tilbage i fortiden med gode eller dårlige oplevelser. For nutiden er den eneste tid, vi reelt kan handle i. Fortiden har været der og fremtiden er endnu ikke ankommet

Tiden kalder på mere autentisk nærvær i relationerne mellem mennesker. Det er i mødet med den anden og med de andre, at du mærker dig selv. Vi er så at sige hinandens spejl.

Nærvær er i moderne tid under pres. Af forskellige årsager og ikke mindst på grund af de mange timer, hvor vi møder hinanden gennem skærme. Det kan være medvirkende til, at vi bliver lidt utrygge, når vi er i en direkte kontakt med hinanden. At være nærværende er noget vi skal øve os på. Igen og igen.

Vi skal turde være med det, der er. Vel vidende at der altid er en grund til, at vi gør det, vi gør. For havde vi kunnet gøre noget andet, så havde vi gjort det. Alle gør det bedste, de kan i det givne øjeblik. Det er i interessen og den ægte nysgerrighed for den anden, at vi kan nære øjeblikket og sammen få en oplevelse af at være en del af noget større end os selv.