Søren Peter Dalby Andersen

Blog

PBL Biografen

Film til hvordan du kommer igang med PBL?

Publiceret Senest opdateret

Projektbaseret læring er en undervisningsmetode, som med fuld fart, stor appel og pædagogisk begejstring er på vej ind i det danske uddannelsessystem. Men hvilke elementer skal et PBL-forløb indeholde og hvordan skaber man en kultur og et didaktisk ståsted, som på tværs af grundskolens mange faggrupper, har et fælles sprog?

Søren Peter Dalby Andersen

Jeg oplever at man, på flere og flere af landets grundskoler, er nysgerrig på undervisningsmetoden PBL og stiller spørgsmål som:

  • Bør vi implementere PBL?
  • Hvordan kommer vi i gang med PBL?
  • Hvordan designer vi undervisning, som inddrager PBL og innovation?
  • Hvad kan eleverne særligt lære ved at PBL integreres i undervisningen, og hvordan kan vi undersøge om det sker?

Jeg laver gratis film, som omhandler teori, modeller, planlægningsredskaber og praksiserfaring med PBL.

Den nyeste film omhandler 8 grundelementer, som du skal overveje når du planlægger et PBL-forløb.

De 8 grundelementer

Modellen “De 8 grundelementer” beskriver otte elementer, man kan overveje at inddrage i et PBL-forløb. Det er vigtigt at pointere, at ikke alle projekter nødvendigvis skál indeholde alle otte elementer. Det vigtige er at være sig didaktisk bevidst, hvorfor et givent element enten inddrages eller udelades.

1. Fagligt indhold

Projektet er fokuseret på at inddrage læringsmål fra de fire dimensioner: Viden, færdigheder, karakteregenskaber og metarefleksion.

2. En udfordring, et problem eller spørgsmål

Projektet er indrammet af et meningsfuldt problem, der skal løses, eller et spørgsmål, der skal besvares på et passende niveau.

3. Undersøgelse

Eleverne engagerer sig i en fokuseret proces med at stille spørgsmål, finde ressourcer og anvende indsamlet information konstruktivt.

4. Autenticitet

Projektet er en virkelighedsnær udfordring eller tager udgangspunkt i bekymringer, interesser og problemer i elevernes liv.

5. Elevmedindflydelse

Eleverne har medindflydelse på projektets indhold, herunder hvordan de arbejder og hvilke produkter de laver.

6. Refleksion

Eleverne og lærerne reflekterer over elevernes læring, kvaliteten af elevernes arbejde og hvilke forhindringer, der er opstået samt strategier for at overvinde forhindringerne.

7. Feedback

Eleverne giver, modtager og anvender feedback for at forbedre deres proces og produkter.

8. Offentligt produkt

Eleverne offentliggør deres projektarbejde ved at forklare, vise og præsentere det for publikum uden for klasseværelset.

Husk ikke at presse citroenen.

I forbindelse med implementering af PBL anbefaler jeg, at man ikke presser citronen i bestræbelserne på at inddrage alle otte elementer. Det er langt vigtigere, at både lærerteam og elever arbejder med et projekt, som matcher lærerteamets og elevernes udviklings- og erfaringsniveau.