Søren Peter Dalby Andersen

Blog

Planlægning af PBL forløb - hvordan gøres det?

Projektbaseret læring er en undervisningsmetode, som med fuld fart, stor appel og pædagogisk begejstring er på vej ind i det danske uddannelsessystem. Men hvilke elementer skal et PBL-forløb indeholde og hvordan skaber man en kultur og et didaktisk ståsted, som på tværs af grundskolens mange faggrupper, har et fælles sprog?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Louise Klinge skriver i en artikel på Skolemonitor: ”Projektbaseret læring er en meget direkte vej til at engagere børn i læreprocesser. Og når lærerne og pædagogerne skal engagere sig i arbejdsformen, kræver det menneskeklog ledelse”

Søren Peter Dalby Andersen

Jeg er enig i de synspunkter og erfaringer, som Louise Klinge bringer på banen. Jeg oplever oplever også at på flere og flere af landets grundskoler stilles spørgsmål som:

  • Bør vi implementere PBL?
  • Hvordan kommer vi i gang med PBL?
  • Hvordan designer vi undervisning, som inddrager PBL og innovation?
  • Hvad kan eleverne særligt lære ved at PBL integreres i undervisningen, og hvordan kan vi undersøge om det sker?

Jeg er optaget af hvordan man teoretisk og praktisk adresserer ovenstående spørgsmål. Så skoler opbygger en kultur og et didaktisk ståsted, som på tværs af grundskolens mange faggrupper, har et fælles sprog.

I dette blogindlæg vil jeg introducere en planlægningsmodel, som kan anvendes i forbindelse med planlægning af PBL.   

De 8 grundelementer

Ofte kan PBL-forløb gennemføres via en iteratonsproces alla engineering, innovation eller design.

Men der er ikke altid tilfældet. Når jeg planllgger et PBL-forløb overvejer jeg altid hvilke af følgende otte grundelementer, jeg vil have med.

Modellen “De 8 grundelementer” beskriver otte elementer, man kan overveje at inddrage i et PBL-forløb.

Det er vigtigt at pointere, at ikke alle projekter nødvendigvis skál indeholde alle otte elementer. Det vigtige er at være sig didaktisk bevidst, hvorfor et givent element enten inddrages eller udelades.

1. Fagligt indhold

Projektet er fokuseret på at inddrage læringsmål fra de fire dimensioner: Viden, færdigheder, karakteregenskaber og metarefleksion.

2. En udfordring, et problem eller spørgsmål

Projektet er indrammet af et meningsfuldt problem, der skal løses, eller et spørgsmål, der skal besvares på et passende niveau. 

3. Undersøgelse

Eleverne engagerer sig i en fokuseret proces med at stille spørgsmål, finde ressourcer og anvende indsamlet information konstruktivt.

4. Autenticitet

Projektet er en virkelighedsnær udfordring eller tager udgangspunkt i bekymringer, interesser og problemer i elevernes liv.

5. Elevmedindflydelse  

Eleverne har medindflydelse på projektets indhold, herunder hvordan de arbejder og hvilke produkter de laver.

6. Refleksion

Eleverne og lærerne reflekterer over elevernes læring, kvaliteten af elevernes arbejde og hvilke forhindringer, der er opstået samt strategier for at overvinde forhindringerne.

7. Feedback 

Eleverne giver, modtager og anvender feedback for at forbedre deres proces og produkter.

8. Offentligt produkt

Eleverne offentliggør deres projektarbejde ved at forklare, vise og præsentere det for publikum uden for klasseværelset.

Husk ikke at presse citroenen. 

I forbindelse med implementering af PBL anbefaler jeg, at man ikke presser citronen i bestræbelserne på at inddrage alle otte elementer. Det er langt vigtigere, at både lærerteam og elever arbejder med et projekt, som matcher lærerteamets og elevernes udviklings- og erfaringsniveau. 

Som undervisere må vi skabe rammer, der kan udvikle og bistå til den almene dannelse med nødvendig viden og nødvendige færdigheder og karakteregenskaber, så eleverne aktivt kan deltage i samfundet, i livslang uddannelse og livets mange udfordringer og glæder (Fadel, C., Bialik, M. og Trilling, B., 2015). Derfor er modellen fra fire-dimensional læring placeret i hjertet af modellen. Det understreger, at PBL altid har fokus på elevens alsidige udvikling. Og med ordet ’alsidige’ er det fastslået, at vi må tilgodese alle sider af elevernes personlighedsudvikling, ikke blot den intellektuelle, men også den emotionelle, den fysiske og den sociale udvikling.

Derfor forkusere modellen på at inddrage: 

  • Viden: Hvad ved og forstår vi? 
  • Færdigheder: Hvordan anvender vi det, vi ved?
  • Karakteregenskaber: Hvordan reagerer og opfører vi os, når vi interagerer med omverden?
  • Metalæring: Hvordan reflekterer og tilpasser vi os? 

Har du interesse i PBL og vil vide mere kan du gratis downloade og anvende diverse didaktiske modeller her: https://www.klimazirkus.com/didaktik