Søren Peter Dalby Andersen

Blog

Generation Grøn

Generation Grøn er et socialinnovativt samarbejde mellem kommune, skole, virksomhed, universitet og kulturinstitutioner, med kultur- og designdreven innovation som metode. Det er et pilotprojekt, hvor skoleelever fra Langhøjskolen i Hvidovre sammen med frivillige studerende fra Klimaambassaden i et kulturlaboratorium udvikler idéer til oplevelser, der viser, hvordan man kan forandre borgernes affalds- og ressourceforståelse. Projektet trækker således på en lang række ressourcer, som dette blogindlæg vil beskrive

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I sidste blogindlæg lovede jeg at blogge om, hvordan folkeskolen konkret kan arbejde med talentudvikling? Dette jeg vender tilbage til i fremtidige blogindlæg, da folkeskolen er dog andet end talentarbejde. I dette blog indlæg fokuserer jeg på innovation, bæredygtighed, Co-creation og kunstneren Hundertwasser.     

Søren Peter Dalby Andersen

Generation Grøn er et Co-creation pilotprojekt, hvor godt 65 skoleelever fra Langhøjskolen i Hvidovre sammen med en række samarbejdspartnere udvikler idéer til oplevelser i et kulturlaboratorium, der demonstrerer, hvordan man kan forandre borgernes affalds- og ressourceforståelse

Pilotprojektet gennemføres via et partnersamarbejde mellem Langhøjskolen, InnovationsLAB Hvidovre, HvidovreBibliotekerne, Vestegnens Kulturinvesteringsråd, Incevida, Hvidovre By- og tekniske Forvaltning, Arken og Concito. 

I planlægningen har begrebet Co-creation været i centrum. Det er et begreb, der har vundet frem i takt med en udbredt opfattelse og erkendelse af, at forbrugere ikke er, eller ønsker at være, passive modtagere af marketing- og kommunikationsindsatser. Med en Co-creation tilgang inddrages forbrugere og andre interessenter for at udveksle og dele idéer. Herigennem skabes værdi for begge parter via nye former for interaktion, serviceydelser og læringsmekanismer. Værdien, der skabes via co-creation, viser sig i kraft af personlige, unikke og involverende oplevelser for målgruppen.

Langhøjskolens featureuge, i uge 12 2014, har overskriften Modsætninger. Featureugen har otte værksteder, hvor ét af dem hedder Fantasi/Virkelighed. Værkstedet er et kreativt, innovativt og entreprenant forløb, som skal munde ud i, at godt 68 elever, Generation Grøn, skal løse en udfordring stillet af Hvidovre By- og Teknisk Forvaltning og Kvickly Hvidovre/COOP. Opgaven går overordnet ud på at designe oplevelseskoncepter, der etablerer en dialog med borgere og Kvicklys kunder om betydningen af og meningen med bæredygtighed.

Den konkrete opgave er: Generation Grøn skal designe lærende oplevelser omkring emballage(affald) og mad(spild) i et rum, hvor borgerne mødes - som kunder i Kvickly supermarked og brugere af Kommunens servicesystem. 

En central medspiller er multikunstneren Hundertwassers spiraler, bølgende arkitektur og malerier, der fremstår som levende organismer eller ’biomalerier’ (se vedhæftede filer). Der er ingen tvivl om, at Hundertwasser med sine ideer om grøn arkitektur, økologi og ’urban gardening’ er super aktuel. Hans ideer skal udvide elevernes horisont, så de eksisterende regler for hvordan man formidler emnerne affald, bærerdygtighed og madspild udfordres.  

Jeg oplever et voksende fokus på, at vores fælles folkeskole skal videregive innovative kompetencer til elverne. Projekt Generation Grøn ønsker at indgå i denne dagsorden.  Til dette inddrager vi, i vores arbejde med skoleelever, arbejdsmetoderne fra Design To Improve Life.

Se mere via denne film: http://vimeo.com/42260148

Du kan følge projektet udvikling og dokumentering via projektets blog www.generationgroen.tumblr.com