Søren Peter Dalby Andersen

Blog

Den åbne skole og Elever af Ellehammer…

Ambitionen med den åbne skole er en folkeskole, som inddrager omverdenen. Det gælder både foreninger, erhvervsliv og ungdomsuddannelser såvel som den kommunale musikskole- og billedskole og ungdomsskole. Samarbejdet med lokalsamfundet skal fremme folkeskolens fag og formål, den lokale sammenhængskraft og bidrage til, at børnene i højere grad stifter bekendtskab med de muligheder, som foreningsliv, erhvervsliv og lokalsamfundet rummer

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I Hvidovre Kommune har man igangsat projketet Elever af Ellehammer, som skal gøre undervisningen mere interessant og seriøs ved at koble teori med praksis.

Søren Peter Dalby Andersen

Eleverne tilbydes at løse virksomhedsproblemstillinger. Formålet er at give eleverne blik for, hvordan de læringsmæssige redskaber fra undervisningen kan bruges i praksis - samtidig får eleverne indsigt i erhvervslivet og bliver bedre til at tænke ud af ”boksen”.

Projektet planlægges af en arbejdsgruppe, der bl.a. repræsenterer lærere og erhvervslivet, som samarbejder om at beskrive de virkelighedsnære udfordringer, som eleverne skal løse.

En af udfordringerne for eleverne har været at indrette venteværelset på børneafdelingen på Hvidovre Hospital for at gøre det sjovere, hyggeligere og rarere at være barn på hospitalet. Eleverne løste udfordringen ved at tale med ansatte og patienter på børneafdelingen samt byggeafdelingen for Hvidovre Hospital, som alle bidrog med viden om forholdene fra såvel faglige, tekniske som oplevelsesorienterede perspektiver.

Eleverne bidrog derefter med løsningsforslag til hospitalets byggeafdeling, hvor bl.a. lysreguleringen) og it-baseret underholdning i venterærelset blev fremhævet som væsentlige for børnevenligheden.

Responsen blandt eleverne, at undervisningsformen er mere interessant og seriøs, fordi det er ”virkelige” problemer, som eleverne skal give et bud på at løse på en innovativ måde.

Blandt lærerne er begejstringen også stor, fordi de autentiske opgaver betyder, at elevernes engagement øges. Engagementet ses i elevernes måde at arbejde med opgaven på, hvor de fokuserer på problemstillingen, indkredser pointen, kommer med idéer til nye løsninger og videreformidler resultatet til et publikum.

Arbejdsgruppen består af lærere fra kommunens ni folkeskoler, kommunens naturfagskonsulent, Hvidovre Hospital, Gaia Solar, Biofos og Chr.Hansen.

Se mere om projektet via denne film: Elever af Ellehammer - film

http://www.youtube.com/watch?v=eMER4B8rLBg

Læs mere om projektet via denne folder: Elever af Ellehammer - folder

Se også denne JPEG-fil, hvor et samarbejde mellem en skole og virksomhed er beskrevet. 

#Fil 2