Søren Peter Dalby Andersen

Blog

Naturvidenskabelig kærlighed på tværs af uddannelsesinstitutioner

Gennem de sidste 5 år har folkeskolerne i Hvidovre og Hvidovre Gymnasium haft et tæt samme arbejde. Samarbejdet bygger på en fælles forståelse for vigtigheden af sammenhængskræften i vores fælles uddannelsessystemet. I dette blogindlæg overlader jeg tasterne til Line Lykke Haukrogh, som til dagligt arbejder med kommunikation & PR for Hvidovre Gymnasium.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Talenter på tværs

Søren Peter Dalby Andersen

I uge 39 afholdt vi på Hvidovre Gymnasium & HF for tredje år i træk Naturvidenskabsfestival for klasser fra en stribe af Hvidovre Kommunes folkeskoler. 300 energiske elever myldrede fredag den 26. september rundt på gymnasiet og udforskede forskellige hjørner af det naturvidenskabelige univers. Der blev undersøgt svinehjerter, diskuteret udfordringer omkring klimaforandringerne ved Arktis og arbejdet med genbrug af metaller. Alt sammen med stor entusiasme fra både de gæstende folkeskoleelever og –lærere og under kyndig vejledning af gymnasiets lærere og elever. 

I ugerne op til arrangementet bruger gymnasielærerne mange ressourcer på at forberede de ti workshops, som vi udbyder til festivalen. Men når klokken er 14.30 og gangene igen er ryddet for folkeskoleelever, er vi ikke et øjeblik i tvivl om, at det er umagen værd. Naturvidenskabsfestivalen og det tværinstitutionelle samarbejde generelt er ganske enkelt et vigtigt prioriteringsområde for os som gymnasium – og det af flere årsager.

Når vi mødes med folkeskolen i fælles arrangementer som Naturvidenskabsfestivalen, sker der en erfaringsudveksling, som kan være særdeles gavnlig i hverdagen. For hvordan er hverdagen på folkeskolerne egentlig? Og hvor ligger folkeskoleelevernes faglige niveau helt nøjagtigt i forhold til vores?

Under dette års festival fik vi besøg af Kathrine Thulin (se billede), der er formand for Velfærds-LAB og stabschef for Hvidovre Kommunes Børne- og Velfærdsforvaltning. Også hun kommenterede, at hun ser det som en kæmpe værdi, at underviserne gennem et arrangement som Naturvidenskabsfestivalen får mulighed for at tale og erfaringsudveksle på tværs af uddannelsesinstitutionerne og hen over workshops om konkrete naturvidenskabelige temaer.

“Vi føler jo alle, at vi kender folkeskolen eller gymnasiet, fordi vi selv har gået den vej en gang, men ind imellem kan det være gavnligt, at vi lige får oplevet, hvordan tingene egentlig forgår i 2014,” udtalte Kathrine Thulin.

På Hvidovre Gymnasium & HF prioriterer vi det lokale samarbejde med henblik på at lette overgangen fra folkeskolen til gymnasiet for de unge mennesker. Det sker traditionelt gennem brobygningsforløb, men vi arbejder løbende på at kvalitetsudvikle samarbejdet. Naturvidenskabsfestivalen er et eksempel på det.

Masterclass i naturfagsgeografi

Som noget nyt søsætter vi dette skoleår et tiltag, hvor to lærere og 10 elever fra Hvidovre Gymnasium & HF slår sig sammen med to lærere og 10 folkeskoleelever fra Langhøjskolen og Frydenhøjskolen i et talentudviklingsprojekt. Igen er det et naturvidenskabeligt fag – naturgeografi - der dammer rammen, mens Island er overskriften. 

Gruppen skal over vinteren og foråret have fælles undervisningsseminarer omkring jordens og landskabernes udviklingsprocesser og udviklingshistorie, inden projektet i april 2015 kulminerer med en uges rejse til Island, hvor eleverne sammen skal udføre feltarbejde. Alle deltagere har efter rejsen forpligtiget sig til i ord og billeder at formidle om turen til kommunens øvrige folkeskoler. Læs mere via den vedhæftede fil "Masterclass i naturfagsgeografi"

I skoleåret 2014/15 er der tale om et pilotprojekt, men det er tanken, at talentudviklingsprojektet skal implementeres som et fast tilbud til de elever fra folkeskolerne i Hvidovre, som har en særlig interesse i de naturvidenskabelige fag i samarbejde med gymnasiets naturgeografihold på højeste niveau.

Læs mere om Hvidovre talenthold via den vedhæftede fil "Evaluering 2013 - 2014"  og lær mere om vores naturfagligetiltag her: www.sciencehvidovre.com.