Søren Peter Dalby Andersen

Blog

Teknologipagt – kompetencer til en teknologisk og digital fremtid

Med Strategi for Danmarks digitale vækst sætter regeringen retningen for, hvordan Danmark kan gribe mulighederne i den digitale omstilling og skabe job og større vækst og velstand i Danmark. Her er folkeskolen også tiltænkt en rolle...

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Så kom regeringen med et politisk udkast til en teknologi pagt.

Søren Peter Dalby Andersen

I udspillet står der: ”Danmark skal omfavne ny teknologi og digitale løsninger for at øge produktiviteten, fastholde og udvikle gode og vellønnede job samt skabe fremtidens vækstvirksomheder. Regeringen vil derfor etablere en Teknologipagt i samarbejde med bl.a. erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og offentlige aktører med en vision om at skabe kompetencer til en teknologisk og digital fremtid….Teknologipagten skal give fælles retning for nationale og lokale indsatser og skabe en platform for evaluering, videndeling, videreudvikling, udbredelse og igangsættelse af initiativer, der fremmer interessen for og viden om teknologi og IT.”(Erhvervs ministeriet, Strategi for Danmarks vækst, 2018)

Forsøgsprogram om styrket Teknologiforståelse i folkeskolen.

Folkeskolen nævnes i arbejdet med, at borgere skal kunne deltage, have magt over eget liv og indflydelse på processer og beslutninger, der påvirker deres liv. Det forudsætter borgere med stærke teknologiske kundskaber. I den forbindelse nævner udspillet at:

”Folkeskolen spiller en helt central rolle i denne sammenhæng, og der skal tages stilling til, hvorvidt der skal udvikles et helt nyt fag eller fagområde i Teknologiforståelse. Regeringen vil derfor igangsætte et 4-årigt forsøgsprogram, som skal afprøve forskellige modeller for, hvordan teknologiforståelse kan styrkes i folkeskolen samt klæde skolerne på til en styrket indsats via bl.a. kompetenceudvikling af lærerne.

Programmet skal herefter evalueres og danne grundlag for stillingtagen til, hvordan teknologiforståelse kan gøres til en obligatorisk del af folkeskolen, via et selvstændigt fag og/eller integration i udvalgte eksisterende fag.

Forud for programmet igangsættes et fagligt arbejde med eksterne eksperter, som skal give bud på, hvilke kundskaber der skal styrkes, og hvilke modeller der kan afprøves i forhold til at indarbejde det i fagrækken, herunder som eventuelt nyt fag og/eller indarbejdet i udvalgte eksisterende fag. En central del af programmet vil omhandle kompetenceudvikling af lærere. Der afsættes 68 mio. kr. til forsøget i 2018-2021.” (Erhvervs ministeriet, Strategi for Danmarks vækst, 2018)

Det betyder at regeringen vil:  

  • Igangsætte et 4-årigt forsøgsprogram, som skal afprøve forskellige modeller for, hvordan teknologiforståelse kan styrkes i folkeskolen
  • Understøtte elevers og studerendes adgang til virtuelle laboratorier
  • Styrke talentudviklingen i naturvidenskabelige fag
  • Skabe digital begejstring via korte projektforløb i grundskolen

Jeg er nysgerrig på, hvilke muligheder du ser i dette udspil? Kom med en kommentar! 

Læs mere her: https://www.regeringen.dk/nyheder/strategi-for-danmarks-digitale-vaekst/