Søren Peter Dalby Andersen

Blog

Vi bygger en innovativ kultur via co-creation med lokale virksomheder.

Det er uge 5 og i Hvidovre arbejdes der for 3. år i træk med projekt ”Elever af Ellehammer.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det vrimler med ideer, udvikling og kreativitet, når Hvidovres skoleelever co-creater med Hvidovre Hospital, Katzenmark, Gaia Solar  og BIOFOS

Søren Peter Dalby Andersen

Dansborgskolen er projektugen planlagt af 9. årgangs lærerteam, der består af Ida Marie Silvert, Ida Smedegaard, Claus Dam og Janne Hjort. Lærerteamet siger: “Eleverne kan godt lide at arbejde med problemstillinger, som har direkte forbindelse til virkeligheden. Yderligere bliver de meget motiverede af de innovative undervisningsmetoder”.

Eleverne Victoria, Denise og Katrine udtaler sig: "Det er mere relevant, interessant og aktuelt, når man ved, at vores arbejde har en virkelig modtager. Man får en følelse af at være med til at ændre lokalmiljøet”.

Dansborgskolen er i fuld sving med at implementere en innovativ kultur og uddanner i den forbindelse Elizabeth Gray til innovationsvejleder. Hun vejleder skolens lærere og er godt i gang med at indrette MindLAB på skole bibliotek. Dette gøres i samarbejde med InnovationsLAB Hvidovre

Innovation og virksomhedssamarbejde på Risbjergskolen

Risbjergskolen arbejdes der også med innovative projektopgaver og formålet er at give eleverne blik for, hvordan de læringsmæssige redskaber fra undervisningen, kan bruges i praksis. Samtidig får eleverne indsigt i erhvervslivet og bliver bedre til at tænke ”ud af boksen”.

I dette blogindlæg har jeg overladt tasterne til Rikke Munkholm, Anja Hyldahl og Henrik Nielsen fra Risbjergskolen.

Erfaringer med Elever af Ellehammer og projektarbejde med materialet fra ”Design to improve life” 

Til planlægning af forløbet har omdrejningspunktet været Design to Improve Life Kompasset. Kompasset beskriver en iterativ innovationsproces, som kan anvendes i forbindelse med innovations undervisning. Her finder du en intro til Design to Improve Life kompasset: kompasvideo, og du kan læse en undervisningsguide her: Undervisningsguide. Yderligere er der brugt materiale fra Elever af Ellehammers drejebog - klik her: Drejebog.

Projektet begyndte med et møde om Elever af Ellehammer på Hvidovres NaturCenter Quark hvor lærere og repræsentanter fra erhvervslivet var til stede. Her talte vi om, hvordan vi kunne drage fordel af samarbejdet, så der blev tale om en ”Win Win situation ” - det var meget inspirerende. Efterfølgende havde vi besøg af Kristian Mandrup Pedersen fra BIOFOS på et teammøde, hvor vi fastlagde rammerne for samarbejdet. 

Forberedelse af projektugen

Tre uger før projektugen påbegyndte vi projektet med en ” Kick off” periode. Her gennemførte eleverne følgende intro opgaver ”Dit livs bedste gave”, ”Sælg sand i Sahara 1” og ”Sælg sand i Sahara 2” som intro til den innovative tankegang/metode - se opgaver i drejebogen. 

Herefter blev eleverne præsenteret for den foreløbige ”Udfordring”. Vi havde på dette tidspunkt ikke den endelige udfordring formuleret, men havde en ide om, hvad de skulle arbejde med. 

Nu gik vi i gang med at bruge undervisningsmaterialet fra Design to Improve Life og lagde ud med en gang ”Open Space”, der resulterede i seks underemner. Herefter arbejdede vi med ”Portræt og Interview” og ”Dannelse af Designteams”. I disse foreløbige teams arbejdede eleverne med ”Mindmap og Focus” og ”Persona og Hjertediagram”. Dette resulterede i en drenge og en pige persona som på et A2-ark blev hængt op i klassen. Personaerne blev brugt meget i vejledningssituationer i selve projektugen. Herefter brugte vi ”Vidensmapping og centrale emner” til at få et overblik over, hvad eleverne vidste og, hvad de troede de vidste, hvilket var lidt af en ”aha-oplevelse”. 

Nu dannede vi de endelige Designteams. Vi lærere valgte, at eleverne skulle være i 6-mandsgrupper. Det gjorde vi, da det på en eller anden måde var blevet en sandhed, at en optimal gruppe vil bestå af 3-4 mand for, at alle ville kunne bidrage. Men for at imødekomme innovationstanken samt at have en positiv holdning til, at eleverne godt ville kunne udføre et godt stykke arbejde i 6 mandsgrupper - klik og se elevernes arbejde.    

Ugen før projektugen havde vi lærere et møde med naturfagskonsulent Søren Peter Dalby Andersen og Lone Misfeldt fra konsulentfirmaet Kazenmarkt, som vi samarbejdede med/arbejdede for med udfordringen. Her blev den endelige udfordring formuleret. 

Projektugens forløb

Selve projektugen begyndte med et skypemøde med Lone ”i” klassen. Her mødte eleverne for første gang Lone. De enkelte grupper præsenterede deres underemne under udfordringen for Lone. 

Her efter havde vi samtaler ud fra ”Kompasset” i forhold til forventninger til, hvor langt designteamene skulle arbejde i processen inden fremlæggelsen og hvad de skulle fremlægge. Der blev fokus på HVORFOR, og vi lagde vægt på, at eleverne ikke måtte bruge fordi vi synes. De skulle undersøge og gå ud fra deres målgruppe/persona. At have personaen gjorde, at det som vejleder blev nemmere at hjælpe eleverne hen mod, at de kunne argumentere for deres ideer.  

På dag 2 i projektugen, nåede vi (lærerne) frem til, at den iterative arbejdsproces skulle indgå i elevernes fremlæggelser. Den iterative arbejdsproces blev gennemgået til morgenmødet, og den blev brugt som en slags skabelon til elevernes egen arbejdsproces. Vi oplevede en gruppe, som havde samarbejdsvanskeligheder, og her var den iterative skabelon et godt redskab til at visualisere for eleverne, hvordan deres arbejdsproces kunne udvikle sig. Det endte med den ene gruppe med at gik ud i tre undergrupper med hver deres emne(udfordring), for så at samle det til en helhed sidst på ugen.

Besøg fra Katzenmark  

Onsdag kom Lone fra Katzenmark og havde en vejledningsgang med hver gruppe. Her var det kun Lone som vejledte, og der var ingen indblanding fra lærerne.  

Vi begyndte hver morgen med et morgenmøde hvor hvert team kunne give gensidig info om processen, resultater og spørgsmål. En god måde at vidensdele og hjælpe på tværs af teams. Morgenmødet påvirkede eleverne til at dele deres ”guldkorn”, så alle grupper kunne arbejde videre med deres udfordringer. For eksempel havde en gruppe lavet en undersøgelse via spørgeskema, og denne blev delt med klassen.  

Fremlæggelserne

De enkelte designteams fremlagde deres ideer og redegjorde for deres arbejdsproces ugen efter projektugen. Her deltog Lone fra Katzenmark, to andre ansatte fra konsulentfirmaet, Søren Peter og Line Borup fra Hvidovre skoleforvaltning. Efter fremlæggelserne var der umiddelbar feedback til grupperne fra alle vejledere og ”voksne”. Efterfølgende har vi lavet en evaluering af projektet og eleverne har lavet en selvevaluering af deres læring i forløbet. 

Læreren får en ny rolle

Det har, som vejleder, været interessant at se elevernes arbejdsproces. Med den iterative arbejdsproces i fokus, har det gjort, at man som vejleder hele tiden har kunnet træde ind i elevernes proces for at vejlede dem – for derefter at trække sig, så elevernes tanker og ideer kunne videreudvikles. Der ingen tvivl om, at elevernes udbytte har været stort, både i forhold til faglig læring, læring omkring processen og det at arbejde innovativt. 

Erfaringer

Det at deltage i et ”Elever af Ellehammer” projekt har helt klart gjort, at både lærere og elever har oplevet forløbet som meningsfuldt. Vi kan varmt anbefale andre at prøve denne projektarbejdsform, og vi vil gøre det igen. 

Du kan læse om erfaringer fra et tidligere forløb her: Elever af Ellehammer 2014

Tak til de innovative ildsjæle Rikke Munkholm, Anja Hyldahl og Henrik Nielsen fra 8.årgang på Risbjergskolen i Hvidovre. 

I mine øjne er vinderne, alle de elever, som har arbejdet med en reel og virkelig problemstilling. Det gør undervisningen både aktuel og relevant for eleverne, og de får samtidig gjort sig nogle konkrete erfaringer, hvor deres faglighed sættes i spil med virkeligheden. Samspillet mellem en konkret problemstilling og elevernes faglighed, omdanner elevernes færdigheder til kompetencer, der kan udfoldes via det tværfaglige og innovative arbejde.

Elever af Ellehammer udspringer af Science Kommunen Hvidovre  og understøttes af www.innovationslab.hvidovre.dk. Du kan læse en gennemgående analyse af projektet her: analyse af Elever af Ellehammer.