Søren Peter Dalby Andersen

Blog

Mellem fag og videnskab….ligger Skoletjenesten SCIENCE?

I dette blogindlæg har jeg overladt tasterne til Københavns Universitets Skoletjenestes daglige leder Torben Ingerslev Roug. Torben er uddannet Cand. scient. i biologi i 2003 og senere meritlærer fra KDAS i 2008. Han er en ildsjæl inden for naturvidenskabelig formidling til unge og har bl.a. arbejdet som lærer i knap fem år i Birkerød. Siden 2005 har han været leder af Skoletjenesten SCIENCE og SUND. I den forbindelse har han bl. a. været involveret i udviklingen af Masseeksperimentet 2012, i forbindelse med Dansk Naturvidenskabsfestival. Skoletjenesten SCIENCE og SUND er et samarbejde mellem to fakulteter på Københavns Universitet. I 2013 besøgte Skoletjenesten 8000 elever som gæsteundervisere ude på skoler på Sjælland og Øerne, med faglige aktiviteter af 90 minutters varighed. Yderligere 8000 elever besøgte Skoletjenestens praktisk eksperimentelle aktiviteter i laboratorierne på Københavns Universitet, med aktiviteter af 150 minutters varighed.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Mandag morgen

Søren Peter Dalby Andersen

Det er mandag morgen. Om ti minutter dukker 8a. fra Lyngholmskolen op på SCIENCE på Frederiksberg Campus. Med lidt held finder de også frem til Skoletjenestens laboratorier i opgang 8. Jeg har allerede sat agaren over så eleverne kan støbe geler til dna-adskillelses øvelsen lidt senere på formiddagen. Tobaksplanterne er hentet fra drivhuset og klar til at blive ‘infiltreret’ af gensplejsningsbakterier, når eleverne er blevet introduceret til dagens tema “Kassava – et bioteknologisk ulandsprojekt”

Mesterlære - når der ikke er tid til andet

Jeg underviser selv her til morgen, men har tre nye medarbejdere med på sidelinjen. De er alle tre bachelorstuderende i hhv. fødevarer, kvalitet og teknologi, naturressourcer, og biologi- bioteknologi. Altså er to ud af tre en lille smule på udebane. De har dog allerede været igennem tørtræningen, så de i forvejen kender udstyret og metoderne vi benytter i laboratoriet inden der tilsættes elever til ligningen.

Uden for komfortzone men med masser af opbakning

Med en solid naturvidenskabelig baggrund, er det muligt for skoletjenestens undervisere (og nødvendigt) at formidle faglige temaer der ligger udenfor deres egen specialiserede studieretning. Det fede er at de som kolleger med vidt forskellig baggrund kan bruge hinanden som ekspertrådgivere på det faglige område.

Som leder af Skoletjenesten er en af mine vigtigste faglige opgaver, at hjælpe dem til at aflægge sig trangen til at gemme sig bag komplekse fagbegreber, og samtidig forstærke deres refleksion over egen undervisningspraksis.

Turbotræning, men læringen stopper aldrig!

I løbet af en til halvanden måned lærer en ny formidler at mestre to til fire forskellige aktiviteter, som så reproduceres igen og igen for de klasser der har booket et eller flere besøg. Det er jo helt vildt vigtigt at det faglige indhold lever op til forventningerne hos vores gæster, der bruger den sparsomme naturfagstid på besøget. Hvad enten vi er på besøg som gæsteundervisere på skolen, eller vi tager imod en klasse der besøger os på Københavns Universitet. I bund og grund handler det om at følge de nye undervisere på vej, så de har lige præcis nok baggrund til at klare sig selv i første omgang. Herefter stiger deres læringskurve nærmest eksponentielt, når det kommer til at håndtere praksissituationerne.

Lille spejl på væggen der...

Folkeskoleeleverne møder ikke kun en naturfagsformidler når de møder Skoletjenestens undervisere, de møder samtidig en person der repræsenterer et aktivt studievalg der er meget forskelligt fra deres egen naturfagslærers. De hører fx Christas historie om hvordan hun er landet i den særlige uddannelsesretning som Biologi- bioteknologi repræsenterer, og om den personlige motivation og andre overvejelser der lå bag dette valg. Spørgsmålet for dem er, om de kan se sig selv...eller ej i hendes sko når dagen er omme.

Rollemodellen - afklaring er vigtigere end hvervning!

Der er jo ikke tale om rekruttering. Ej heller decideret markedsføring, da eleverne er en hel del år fra at skulle vælge en videregående uddannelse. Til gengæld er der ikke lang tid til valget af ungdomsuddannelse står for døren!

Hvis eleverne fra 8a. trækker den her oplevelse op af hatten den dag de i 9a. står med paletten af ungdomsuddannelser og rent faktisk kan bruge mødet med Christa, som læste biologi- Bioteknologi, til bedre afklaring, så har det, om ikke andet, være med til at kvalificere en for mange svær og til tider lidt tilfældig beslutningsproces.

Super strategi?

Eleverne fra 8a. har med garanti en dygtig lærer som varierer undervisningen, veksler passende mellem teori og praksis og inddrager eleverne i valg af temaer. Hun tager dem også med på tur og introducerer dem for en verden der ligger ud over folkeskolens egne rammer.

Som naturfaglig Skoletjeneste er vi med til at bistå læreren i arbejdet med gøre en forskel når det handler om at motivere til fordybelse i naturfagene og at interessere sig for naturvidenskabens rolle i forståelsen af verden omkring os.

...eller et kæmpe paradoks?

Som det ligger i navnet er vi en tjeneste som grundskolen benytter sig af. Hvordan er oplevelsen så hos den elev som på ingen måde trives i skolen? Hvad enten det er faglige, sociale eller helt andre udfordringer der udkonkurrerer alle forudsætninger for at læring og udvikling finder sted.

Vil det påvirke elevens oplevelse af besøget hos os i en grad så det aldrig vil være en inspirerende eller positiv oplevelse, måske I bedste fald være ligegyldig?

Måske kunne og burde “skoletjenesten” også foregå helt uden for regi af det etablerede skolesystem, hvis vi vil gøre en forskel for dem som vi normalt aldrig vil møde på en af vores videregående uddannelser!

KinderUni on tour i Østrig

Jeg har de seneste par år haft privilegiet af at være en del www.siscatalyst.eu projektetet hvor jeg har indgået i et mentor-partnerskab med KinderBüro fra Wien i Østrig. Kinderbüro arbejder tæt sammen med Wiens Universitet omkring Wiens Børneuniversitet (Kinderuni) om sommeren, såvel som med andre tiltag inden for forskningsformidling. Ofte med fokus på grundlæggende  opbygning af selvtillid og selvværd i en faglig kontekst hos børn og unge. Særligt har jeg været interesseret mig for de aktiviteter som adresserer de børn og unge som man normalt ikke ser på aktiviteter der kræver en stor grad af forældreengagement i tilmeldingsprocedurer eller i transportlogistik.

Her har KinderBüro, et koncept der går meget på at være opsøgende og komme ud i de lokale nærområder fremfor at lade børnene komme til dem.

Scienceformidling i ghettoen

Jeg deltog selv i to dage, hvor den lokale samarbejdspartner var et Jugendzentrum (fritidsklub). Her mødte Kinderuni-holdet op og stillede scene og workshopstationer op i løbet af en times tid. Herefter var der mellem 35-40 børn som defilerede rundt mellem de 8 forskellige  bemandede stationer med et udvalg af 4-5 forskellige aktiviteter af 10-15 minutters varighed pr station. Børnene fik en postkortvejledning på de gennemførte forsøg med sig i en lille samlelomme, fra hver station.

Den Store finale - på det bedste skoletysk...

Efter ca halvanden times eksperimenter, blev der annonceret foredrag i det oppustelige kuppeltelt. Der var siddepladser til ca 40 børn, og der var fuldt hus.

JEG havde været så letsindig at sige ja tak til at stå for foredraget... på tysk! Ikke desto mindre blev det en meget gensidig læringssituation: Jeg lærte dem om smagsløg og supersmagertest mens de blev udsat for at smage på alt fra peberrod til jellybeans med kanelsmag. De lærte til gengæld mig om korrekt udtale af ord som gescmacksknospen og geschmack sinn, og var ikke sene til at bryde ind i den bedste mening når de syntes jeg var for langt ude i udtalen. De var meget overbærende med min gennemtrængende danske dialekt. Muligvis skyldtes en del af imødekommenheden at de fleste af publikummerne hver især repræsenterede deres egen variant af østrigsk-tysk med etnisk dialekt.

Giver det her overhovedet mening i Dänemark?

Denne eftermiddag med KinderUni on tour var gennemført uden tilknytning til nogen for lokal uddannelsesinstitution. Det foregik udelukkende i børnenes fritid og der var egentlig heller ikke specielt mange forældre tilstede, men dog nogle. De var dog ikke centrale i gennemførelsen af aktiviteterne.

Det danske og det østrigske skolesystem skal man ikke skære over en kam. Dertil er de simpelthen for forskellige. Traditionen for at at samarbejde omkring denne type aktiviteter i østrigsk skoleregi er heller ikke ligeså udbredt som det er i Danmark.

SFO eller fritidsklub Science

Kan man ikke forestille sig at ved at skabe en uformel men seriøs ramme omkring denne type aktiviteter som ikke nødvendigvis foregår i denne formelle skoletid, men i den periode der hører til pædagogerne og fritidsordningerne til, kan skabe en endnu mere legende og undersøgende tilgang til naturvidenskab?

Den demokratiske videnskanal

Folkeskolen og fritidsordningerne er jo fantastiske i den forstand at børnenes muligheder for udfoldelse og deltagelse i aktiviteter i dette rum ikke umiddelbart begrænses af eller er afhængig af forældrenes aktive deltagelse, betaling eller tilmelding. Børns valg og fravalg er selvfølgelig ikke upåvirkede af deres baggrund eller familiære værdier.  Omvendt vil de alle have muligheden for at få lov til at prøve deres naturfaglige nysgerrighed af, når og hvis det præsenteres i skolen eller, i et mere uformelt regi i SFO, klubben eller ungdomsskolen.

En omvendt formidlingsverden - alt foregår uden for skolen!Hos Kinderbüro bliver der gjort et enormt opsøgende arbejde for at nå de børn og unge som man med stor sikkerhed normalt aldrig vil nå i tilbud der ligger uden for skoletiden. Det er særligt med fokus på børn og unge fra fx flygtningefamilier og børn fra boligområder, hvor der ikke er tradition for længerevarende uddannelser. Denne opsøgende praksis bygger oven på Kinderuni’s meget succesfulde sommeraktiviteter, som er baseret på at børnenes familier tilmelder dem de forskellige aktiviteter der foregår henover sommeren.

Hvad bør være vores rolle som Universitet?

Hvilken rolle har et Universitet i forhold til unge mennesker der i første omgang skal finde ud af hvad de skal efter 9. klasse? Det er jo langt fra alle fra en ungdomsårgang vælger en adgangsgivende gymnasiel ungdomsuddannelse. Vi kan jo altid trække dannelseskortet, og argumentere for at det er væsentligt at børn og unge ved hvilken rolle universiteter spiller i videnssamfundet, mht. forskning og uddannelse. Det er bare ikke, undskyld udtrykket, supersexet, hvis ikke der brugt en lille smule tid på at sætte mødet med videregående uddannelsesinstitutioner ind i den kontekst eleverne befinder sig i, og gør det relevant i forhold til deres egen fortælling og fremtidsperspektiver.

Man skal sgu’ prøve noget forskelligt

Hvordan skal man aktivt og kvalificeret vælge fremtidsmuligheder fra, når man ikke har stiftet bekendtskab med dem i en eller anden form? og gerne mere bekendtskab end den interaktion en folder eller et hjemmesideklik alene repræsenterer!

Alle der har mulighed for det, bør møde eksempler videregående uddannelser på en eller anden måde. Om det er i eller uden for skoletiden, på universitetet eller i parken, i form af studenter formidlere eller forskere er egentligt ligegyldigt. Så længe målgruppen tages alvorligt og involveres, så skal de nok selv finde ud af om fx. Science skal være en del af deres egen fortælling.

Den korte version

Torben: “Hvad var det bedste ved besøget i dag?”

Elevens svar: “Der hvor vi selv lavede noget!”

Længere er den vel egentlig ikke. 

Tak til Torben 

Som afslutning vil benytte legligheden til at sige tak til Torben og hans Crew. De levere et vigtigt stykke arbejde, som er med til at gøre en forskel i de unges hverdag. I Hvidovre har vi på fjerde år et talentsamarbejde med Skoletjenesten. Du kan læse mere om dette samarbejde via disse link www.sciencehvidovre.com og effektundersøgelse se ogse skoletjenestens facebook http://www.facebook.com/skoletjenesten.

Fakta om Skoletjenesten SCIENCE og SUND 

Skoletjenesten SCIENCE og SUND deltager desuden hvert år aktivt i Kulturnatten i København, Dansk Naturvidenskabsfestival, Unge Forskere og Forskningens døgn, turboforløb med fokus på faglig læsning på skoler i Københavns kommune, samt talent- og masterclass forløb indenfor særligt bioteknologi, molekylær gastronomi og fødevarekemi.Besøgsordningen ude på skolerne er delvis sponsoreret af Novozymes A/S.

Der er ansat ca 75 studentermedarbejdere og tre studenterkoordinatorer til at hjælpe med at varetage hhv. formidling, bookinger, web og sociale medier der leverer ugentlige inspirationstemaer på www.facebook.com/skoletjenesten.